• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Onmiddelijke dienstverlening doen wij uitsluitend Just In Time (JIT)

De BiJeVa service: onmiddellijke dienstverlening.

Just In Time (JIT) leveren van herbruikbare spullen, gekregen van mensen die geven omdat ze kunnen en willen aan iemand die het nodig heeftOnze onmiddellijke dienstverlening omvat:
    - vervangen van versleten kledij en schoenen (= herbruikbare spullen)
    - een voedselpakket brengen laatste week van de maand
    - ter beschikking stellen van kleine huisraad en meubelen (= herbruikbare spullen)
    - een fiets of computer ter beschikking stellen (= herbruikbare spullen)

MET PLUCHEN KNUFFELS EN SPEELGOED KAN JE BIJ ONS ENKEL IN DECEMBER TERECHT!

Als erkende vereniging die sterk afhankelijk is van giften verkiezen wij effectiviteit boven efficiëntië en dus voor optimale afstemming tussen BiJeVa en de gezinnen

Het door ons ophalen van herbruikabare spullen gebeurt uitsluitend als volgt.
Wij bezorgen alle herbruikbare goederen, dus ook kledij en schoeisel uitsluitend, Just In Time (JIT) aan onze gezinnen.

Bij vraag vanuit onze gezinnen contacteert onze bezielster de mensen die aan BiJeVa spullen aanbieden (ons netwerk). Bij wie dan het gevraagde ter beschikking heeft, komt zij het ophalen en brengt dat direct naar het betrokken gezin.

De bedoeling ervan is dat er nauwelijks een interne voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en sorteerlasten weg.

Wil je dus herbruikbare spullen aan BiJeVa geven laat het ons vooraf weten: 0499 24.54.36. Heeft BiJeVa op dat moment geen vraag naar wat jij wil geven dan doen wij onmiddellijk een rondvraag bij onze gezinnen. Wij laten je zo snel als mogelijk iets weten en in geval er geen vraag naar is dan doe jij het weg zoals voordien. Maar we nemen je wel op in ons netwerk. Later bij een vraag vanuit de gezinnen kunnen wij dan contact met je opnemen.
Alle goederen dienen nog schoon, heel te zijn, te werken en kledij gesorteerd per geslacht en maat en mag niet naar sigaretten ruiken.
U dient altijd vooraf telefonisch contact op te nemen met Anny De Windt 0499 24 54 36

Geef je om er vanaf te zijn, gaan dan naar het containerpark of dump je kledij in kledingscontainersHet zo maar spullen komen afzetten vinden wij ongepast, is asociaal gedrag en sluikstorten.

 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie
 • Sponsoring