BiJeVa DNA

Een kind is nooit alleen kansarm er is een heel gezin kansarm

Kansarmoede is chaos!

Een leefwereld waarin voor de gezinsleden alles door elkaar gebeurt, waar verwarring, stress, onvoorspelbaarheid en uitsluiting heerst.

Daarom:
- helpt BiJeVa ouder(s) en kinderen in 'kansarmoede' van dichtbij, levensbreed en op een manier waarin
  de mens en het menselijke centraal staan gericht op het verminderen van stress zonder het voeren
  van de eigen regie over hun leven onnodig te belemmeren of te hinderen en het aanreiken van tools;
- is onze vakantie- en educa containerwerking geen op zichzelf bestaand gebeuren maar om te zorgen dat
  die kinderen erbij horen met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen.

WAAROM WIJ? Voor BiJeVa is de vraag niet wat de beschikbare oplossing is, maar wat er in deze kansarmoedesituatie nodig is. Hulpzoekers vragen om een oplossing niet om toestemming. Wij weten dat bij mensen die in kansarmoede moeten leven, inzet en deelnemen plaatsvindt als we compassioneel ontfermend bezig zijn.

Wat de behoeften en wensen van ouder(s) en kind(eren) betreft kiezen we voor volgende elementen die we van het grootste belang vinden voor kinderkansarmoede te verzachten nu en in de toekomst:
Eerst en vooral
   - Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen
   - Dichtbij want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van de kansarme.
   - Bij-staan ademt meer menselijke waardigheid dan bijstand.
En verder
   - Levensbreed want hun onzorgvuldigheid, afwezigheid, impulsiviteit, onvoorspelbaarheid en fouten maken zijn het gevolg van de stress
     die met kansarmoede gepaard gaat doordat hun denken verandert omdat de kopzorg al hun aandacht opeist.
   - Investeren in de relatie vanuit luisteren en meedenken maakt de tongen wat losser en niet direct in de inzet daar komt verborgen
     gedrag van.
   - Gelijkwaardigheid, gun mensen hun gelijkwaardigheid door te voorkomen dat je je verheft boven die ander, te luisteren en te kijken
     wat je hulp met ze doet want je gaat het pas zien als je het doorhebt
   - Erkenning van wat voor die mensen zelf van betekenis is, in hun eigen specifieke totale omgeving, geeft hun waardig zijn terug.
   - Denken in termen van mogelijk maken want dan zie je ouder(s) en kinderen met dromen, niet alleen met problemen, i.p.v. sturen daar
     komt onnodige bemoeienis hebben met het gezin van wat een aanslag is op de eigen regie over hun leven.
   - Een niet-veroordelende houding aannemen.

We focussen op:
   1. Wil je geholpen worden?
   2. Aandacht geven (wat aandacht krijgt groeit), persoonlijke groei en betrokkenheid op en van ouder(s) en kinderen.
   3. De kracht van gelijkwaardigheid en dankbaarheid.
   4. Doen als de beste manier van denken passend bij wat ze kunnen en willen.
   5. Langdurig contact, vast gezicht, warme overdracht.
   6. Terug in balans geraken.

Ambities:
We zorgen dat BiJeVa vzw van betekenis is of het verschil maakt door:
   1. niet-beoordelend luisteren en bemiddelen, niet controlerend te zijn en tools aan te reiken;
   2. onvoorwaardelijk dingen mogelijk te maken die bijdragen aan de mogelijkheden die kansarmen hebben om het zelf en
       samen te redden op een manier die past bij wat ze kunnen en willen;
   3. harder ons best te doen in ondersteunen;
   4. in moeilijke omstandigheden te laten zien wat we waard zijn;

Attitude:
   1. Dingen doen gericht op het nut, de bruikbaarheid en effectiviteit
   2. Dingen doen waar zij wat aan hebben
   3. Dingen doen voordat het erger wordt

Samen zorgen we voor het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij.

De klaproos is de bloem waarbij het best ons werk wordt uitgedrukt

 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring