• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde
2016

BiJeVa vzw 10 jaar! - VISJES DAG 22 MEI 2016

BiJeVais uniek

Thanks to you - VISJES DAG 22 MEI 2016

Mede dankzij donateurs, sponsoren, relaties, vrijwilligers, ouders en kinderen uit de doelgroep, begint BiJeVa vzw in 2016 aan haar tiende werkingsjaar. Bezielster Anny De Windt dankt iedereen van harte!
Het unieke van BiJeVa zit in de interne en externe verbindingen die zij legt vanuit de invulling van haar bijdragen thuis bij de mensen gevolgd door activiteiten buitenshuis die betekenis hebben voor die gezinnen. Haar bezielster Anny De Windt (be)zoekt gezinnen met kinderen die in armoede leven. Armoede brengt heel wat ellende en kopzorg. Tijdens het vervolgbezoek besteed Anny daar aandacht aan. Waar mogelijk zal zij met haar samenwerkers hulp bieden en/of zoeken bij de professionele zorg- en welzijnssector, bedrijven of relaties.
Dit bezoek zal zich zo nodig een aantal keren herhalen. In 9 jaar intensief bezig zijn voor BiJeVa heeft Anny daardoor een grote feeling voor wat er leeft bij mensen die anders moeten leven, een pak kennis en een heel contactennetwerk in diverse sectoren. De vele contacten met ouders en kinderen helpen hen bij de overgang maken naar op vakantie gaan buitenshuis met BiJeVa en het op eigen kracht deelnemen aan toerisme.

 

De verbindende wisselwerking tussen de probleem oplossende bijdragen in het thuismilieu en de kwaliteitsvolle ondersteunende initiatieven om erbij te horen buitenshuis, heeft een positief effect op:
- de gezondheid,
- het welbevinden,
- de ontplooiing,
- het meedoen,
- en het sociaal en maatschappelijk functioneren, van die mensen.
Ook de persoonlijke motivatie van de vrijwilligers in de vereniging is door de inzet van Anny en het luisteren naar haar verhalen heel bijzonder. De BiJeVa werking is een vrijwilligersinitiatief gedragen door de daadkracht van een bezielster en haar vrijwilligersteam. De samenwerkersomkadering bestaat uit 30 supergewone mensen, waaronder ouders uit onze doelgroep.

Meer over de steun aan de gezinnen vind je onder de menuknop 'Steun'
Meer over de vakanties voor de kinderen vind je onder de menuknop 'Reis'
Meer over de stand van zaken betreffende onze services in thuismilieu, lees je hier

Wij willen onze werking verder bestendigen en verbeteren!
Meer over ons nieuw Educacontainer project, een uitbreidings project dat tot kostenreductie leidt de volgende jaren,
lees je
hier

Extra benodigd bedrag

45.000!

Werking verder bestendigen

+ verbeteren

Aankondigingen BiJeVa

 • Laatst bijgewerkt:
 • Gratis spullen
 • Recensies
 • Bekijk Onze Donateurs
 •  
 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt