• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Bijzondere inschakeling Jeugdhulp Vrijetijdsaanbod

De bijzondere aanpak van BiJeVa vzw

Haar aanpak van ‘wij’ zeggen op een manier die greep geeft op het leven, die dingen mogelijk maakt, insluit en niet uitsluit, omvat volgende onderdelen:

1. Inzetten van een bezielster die van de keukentafel bij die mensen haar bureau maakt.
De bezielster leert de taal en de gevoelens van de ander kennen, heeft daardoor een goede band, zij is gul en kan zo daarop aansluiten. Zij krijgt vertrouwen waar een professional dit niet krijgt wat de tongen wat losser maakt en in haar maatwerk dat o.a. bestaat uit het bij het elkaar brengen van extern betrokken mensen is zij ‘vertaler’. Door te luisteren naar hun verhalen over: wat zij belangrijk vinden, ervaringen, belevingen en waarderingen, komt ze te weten hoe de werkelijkheid in de samenleving en in de thuissituatie wordt beleefd en krijgt ze antwoord op de vraag: wat doe je voor wie? Vanaf de start is niet voor maar samen met de mensen die het betreft gewerkt. De opzet is meer laagdrempelig als je naar de mensen gaat dan dat de mensen hebben moeten komen. Sleutelwoorden: authenticiteit, empathie, geduld, oplossingsgericht, buiten de hokjes denken en handelen.

2. De bezielster een maatje als wegwijzer/ondersteunende begeleidster en ter versterking van het sociale netwerk.
Niet enkel als optiller naast de mensen in armoede staan maar ook zorgen hun leven beter te maken. Het beeld bij vele beleidsmakers en uitvoerders dat als mensen niet meewerken aan wat van ze verwacht wordt, ze dus niet gemotiveerd zijn, zeggen: “Als ze niet komen, dan willen ze blijkbaar niet”, zijn niet op feiten gebaseerd. Bij mensen die geconfronteerd worden met allerlei ellende en kopzorgen door elkaar veranderd hun gedrag door langdurige stress. Hersenonderzoek aan de Harvard Universiteit en de nieuwe methode ‘Mobility mentoring’ die in Boston werd ontwikkeld geven aan dat mensen die in grote stress leven, bijvoorbeeld armoede en schulden, te maken krijgen met veranderingen in hun hersenen. De verbindingen tussen het emotionele systeem en het rationele systeem, waarmee je logisch handelt en dingen onthoudt, worden minder. Een publicatie als ’Schaarste’ (Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir, 2013, uitgever Maven Publishing) laat juist zien dat het gedrag van mensen met financiële problemen verandert, hun intelligentiequotiënt daalt, ze vaker ‘domme’ dingen doen en hun gedrag vol paradoxen zit. Toch zijn ze vaak sterk gemotiveerd om uit de problemen te komen. Mensen rond laten komen van een laag inkomen, betekent dus vaak gedragsverandering en dat is onvoorstelbaar ingewikkeld. We moeten het die mensen gemakkelijker maken. Door er de onmiddellijke sociale omgeving bij te betrekken kunnen we de steun van familie, vrienden of buren vergroten. Maar soms gaat dit tegen de wens van de mens die het betreft in. Dan volgen wij die wens om de betrokkenheid te behouden want samen ontstaat hun weg.

WAT IS EIGENLIJK ARMOEDE EN HOE ZIET DE ARMOEDE ERUIT IN BELGIË?

lees meer
 • 1Bijzondere
 • 2inschakeling
 • 3Jeugdhulp
 • 4Vrijtijdsaanbod
Page 1 of 4

AANKONDIGINGEN / ACTIES

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • VISJES DAG 22 Mei 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster v/h Achter de voordeur-project ‘BiJeVa’
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 • Donatie
 • Sponsoring