Onze Aanpak

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieToeleiding deelnemers

 

 

 

Een kind is nooit alleen arm er is een heel gezin arm. Daarom is onze vakantie- en educa containerwerking geen op zich staand gebeuren maar om te zorgen dat die kinderen erbij horen met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen en beter voelt.

Ons vakantieaanbod is bedoeld voor in Vlaanderen vnl. thuiswonende kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar, met een uitloop tot 14 jaar. We onderscheiden 6 categorieën kinderen die in een rangorde staan ten opzichte van elkaar. Lees meer in de Deelnemingsvoorwaarden - Toeleidingsbeleid - Toeleidingsprocedure Toeleiding deelnemers uit geheel Vlaanderen via een partnerschap met Steunpunt Vakantieparticipatie, een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. BiJeVa wordt er jaarlijks bekend gemaakt in hun vakantiegids onder het aanbod georganiseerde vakanties. Daarnaast werkt BiJeVa samen met begeleidingsdiensten als O.C.M.W., CAW, CLB, begeleidingstehuizen en mobiele hulpverlening uit de Bijzondere Jeugdbijstand …

Vooral gaat onze bezielster, Anny De Windt, zelf de boer op in de lokale regio’s Vlaamse Ardennen; Scheldeland; Leiestreek; Brabantse Kouters en Pajottenland. Dus in de werkgebieden van serviceclubs die duurzaam kosten delend samenwerken met BiJeVa vzw. Meer dan negentigtig procent van de kinderen komen uit gezinnen waar onze bezielster aan de keukentafel gaat zitten.
Juist in moeilijke omstandigheden kan je als organisatie laten zien wat je waard bent !

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieVerblijf

Heel wat gezinnen ondervinden verschillende praktische en geldelijke drempels en zijn aangewezen op goedkope meestal slechte huisvesting. Een rudimentaire vakantieaccommodatie die door hun kansrijke leeftijdsgenootjes, die thuis over alle comfort beschikken, op hun kamp tijdelijk tof wordt bevonden vinden wij niet gewenst voor onze doelgroep. BiJeVa vzw kiest voor haar vakanties resoluut voor een comfortabel verblijf wat het uitrustingsniveau, de hygiene en de veiligheid betreft. Door authentieke mlenselijke aandacht te bieden en vriendelijk ongegeneerd (in feite is dat met respect) te blijven tijdens haar huisbezoeken, krijgen voor Anny problemen een gezicht. Waar nodig stelt BiJeVa gratis handdoeken, washandjes, zeep, shampoo, tandenborstels, tandpasta, ondergoed, zonnebrandolie, regenjassen en -laarzen in bruikleen ter beschikking. Er wordt tijdens de vakantie tevens veel aandacht besteed aan voldoende en gezonde voeding, waarvan de aanschaf v/d grondstoffen en de bereiding v/d maaltijden door onze vakantiemoeder Anny De Windt gebeurt. Een tien- en een vieruurtje met fruit, melk- of frisdranken zijn voorzien ! Buiten de maaltijden en tijdens de avondactiviteit wordt gratis frisdrank bedeeld. Zakgeld is dus niet nodig ! Om een goede leeftijdsgerichte speelweek op te zetten hebben wij de deelnemers verdeeld in 4 leeftijdsgroepengroepen: 6 - 7 jarigen; 8 - 9 jarigen; 10 - 11 jarigen; 12 - 12plus jarigen. Bij het afscheid nemen krijgt elk kind zijn vakantieboekje, fruit, een zak vol snoep en een nuttig cadeau mee.

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieKosten delend

De ouders betalen een laagdrempelige deelnamebijdrage van 25 euro per kind en per vakantie. De effectieve kostprijs van een buitenhuisvakantie zoals BiJeVa die biedt ligt vanaf 2014 in een vork van 261 tot 361 EUR voor 1 kind, afhankelijk van het kunnen realiseren van verhoopte kortingen en materiële steun van bedrijven. BiJeVa neemt daarvan minstens 136,00 EUR en maximum 236 EUR voor haar rekening en zorgt bijkomend voor een kostendelend samenwerken als volgt.
Er rest een deelnameprijs van 125,00 EUR / kind / vakantie (261,00 - 136,00= 125,00) waarvan:
    - deelnamebijdrage ouders: 25,00 EUR (1/10de v/d kostprijs = laagdrempelig en gratis is brandmerken)
en
    - deelnamebijdrage professionele sociale organisatie (toeslag extern betrokkenen) bijvoorbeeld een OCMW : 100,00 EUR via een bestaand samenwerkingsverband (overeenkomst) met BiJeVa vzw of die het OCMW kan opvragen bij de POD MI die daar ter beschikking zijn voor participatie en sociale activering van de doelgroep - Vervolg, hieronder "Kostendelend samenwerken"
of
    - indien de ouder(s) geen dossier lopen hebben bij het OCMW zorgt BiJeVa dat de bijdrage van 100,00 EUR door een andere kostendelende partner (donateurs / sponsoren: particulieren, Service Clubs, bedrijven ...) wordt gedragen.

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieMeetellen

Ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders ongetwijfeld nooit hadden ontmoet. BiJeVa zorgt voor ontmoetingen met BV's en BS'ers als steunende vrienden en vriendinnen zodat voor de kinderen meetellen alvast psychologisch dichterbij komt. Soms geven de kinderen iemand aan zoals Leonel Messi !
Het eigenlijke vakantiegebeuren van BiJeVa staat enkel open voor de deelnemende kinderen, de vrijwilligersomkadering van BiJeVa vzw en genodigden. Wij willen als vrijwilligersploeg 100% laten merken dat wij onze kinderen de moeite waard vinden, dat wij hen serieus nemen en dat ze er toe doen. De ruimten waar zich ons vakantiegebeuren afspeelt zijn dus niet voor een algemeen publiek toegankelijk. We hebben gezorgd dat het algemeen publiek beeldverslagen over elk vakantiegebeuren kan inkijken op deze website!
Anny brengt ook naar elke vakantie voor haar kinderen een vaste speciale gast mee. Zij heeft namelijk het ventje dat op het logo van BiJeVa staat een taak gegeven in het vakantiegebeuren. Het BiJeVa-ventje nodigt ieder kind die daar nood aan heeft uit om zelf datgene wat hij/zij kwijt wil in een tekstje, tekening of schilderwerkje, er te komen deponeren in zijn hart. De naam 'Bizjoeken' is dialect voor het woord juweeltje. Het ventje is een juweeltje omdat hij zijn hart openstelt. Bovendien verwijzen de eerste vier letters van het woord 'Bizjoeken' naar Bijzondere Jeugdvakanties ! BIZJOEKEN laagdrempelig, speels idee met vele mogelijkheden !

Werkstijl

Donateur is meer dan geldschieter

VakantieParticipatief werken

Wij tonen onze doelgroep expliciet hoe wij aan hun participatie werken. Met onze activiteiten tonen wij 2 dingen aan betrokken ouders en kinderen:
• wij bieden laagdrempelig inschakeling aan, en tonen daarbij doen dat doe je zelf
• inzet, volhouden en hulp van anderen zijn krachtige veranderaars van mensen en situaties.
In onze initiatieven wordt dus de eigen kracht aangesproken en door het ervaren van succes wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken daarvan.
Donateurs ontvangen na elk vakantiegebeuren als terugkoppeling een digitaal verslag met links naar beeldverslagen en recensies op www.bijeva.be. Zij kunnen aangepaste informatie verkrijgen. Donateurs en extern betrokkenen worden uitgenodigd om n/d vakantieplek te komen kennis maken met begeleiders, logistieke medewerkers, deelnemers en werkwijzen. Extern betrokken partners kunnen de resultaten van het beluisteren van hun cliënten aftoetsen tegen de beeldverslagen en recensies op de site of de bezielster bevragen. - Vervolg, hieronder "Participatieve manier van werken"

Steun ons

Blijven doen, kan maar dankzij uw steun

VakantieMet uw hulp

Samen met uw hulp, proberen wij het leven van kinderen uit Vlaanderen die het minder hebben getroffen wat kleur te geven. Een weekje op vakantie. Voor veel kinderen in Vlaanderen heel vanzelfsprekend maar voor een groot aantal ook echt niet. Ouders worstelen met schaamte, schuldgevoelens, verstoppen, gezondheidsgevolgen, angst, miserie, permanente dreiging, hopeloosheid en hopen dat hun kinderen het beter zullen hebben. Kinderen moeten creatief zijn met weinig, blij zijn met wat ze krijgen, maar dromen ook van veel dingen waaraan ze niet mee kunnen doen!

BiJeVa vzw is mede door de uitsluitende inzet van vrijwilligers kosteneffectief.

Komende Activiteiten

Kerstfeest 2018  -  Kerstfeest 2019
Eerstvolgende Sintkerstnieuwjaarsfeest: Thema-activiteit 2022
18 December 2022 In Ontmoetingscentrum Velzeke

Vakantiegebeuren Video

Een belangrijke speelplek waar:

kinderen spelen en speels gedrag vertonen (zich amuseren), leren sociaal met vrienden en vriendinnen om te gaan, ontdekken dat beleeftijd helpt, ondervinden hoe je afspraken maakt en je daaraan houdt, bekende mensen ontmoeten, gezond eten, ontdekken dat er in de buitenwereld best heel wat fijne mensen rondlopen.

Vervolg

Kostendelend samenwerken / Participatieve manier van werken

Kostendelend samenwerken
* De POD MI voorziet in subsidies voor categoriale acties die op het omgaan met participatiedrempels zijn gericht. Het fonds wordt met een deel van de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij, de zogenaamde ‘Lottogelden’, gevuld.

De persoonlijke ondersteuning wordt gratis verstrekt! Om dat te kunnen blijven doen zijn we verplicht om de 'onkosten' zo laag mogelijk te houden. De ondergrens daarbij is een kostenvergoeding voor ophalen en brengen van de ondersteuning (voeding, herbruikbare kleding, huishoudtextiel, schoeisel, huisraad...). In ons Just-in-Time voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten weg. BiJeVa is voor die ondersteuning volledig afhankelijk van de inbreng van privégelden.
Vanaf 10 euro kan concrete hulp gegeven worden, bijvoorbeeld een voedingpakketje met verse groenten en fruit of brood, broodbeleg en melkdrank. De gezinnen hebben inspraak bij de samenstelling van een broodnodig pakket. Verder voegen wij aan de pakketten toe voedingswaren die conserveerbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld toiletgerief voor persoonlijke hygiëne of huishoudproducten.


Participatieve manier van werken

Vrijwilligers bepalen de eigen leerdoelen en invulling van activiteiten bij BiJeVa. Betrokken vrijwilligers beslissen in goed overleg het voor elkaar krijgen v/d vakanties, regelen beheer, organisatie, taakverdeling en uitvoering zelfsturend.
De vrijwilligersomkadering v/h eigenlijke vakantiegebeuren vergaderd informeel per vakantie 2X bij bezielster Anny De Windt. Zij zorgt er op basis van wederzijdse dialoog ‘samen’ te bespreken of er al dan niet gaat gespeeld worden rond een thema, in voorkomend geval wie wat over het thema gaat inbrengen en welke doe-activiteiten voor welke leeftijdsgroepen binnen de dagdelen zullen plaats vinden. De verdere concretisering verloopt zelfsturend.

In de aanloop naar de vakantie is voor extern betrokken partners, ouders en kinderen Anny steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar. Tijdens de vakantie is zij voor de deelnemers aanwezig als vakantiemoeder, kok van dienst en zorgt met de andere vrijwilligers voor het realiseren van beleving. Na de vakantie is zij terug telefonisch bereikbaar en geeft ze verder ondersteuning in het thuismilieu.

Benodigd Extra bedrag

45.000!

2 Vakanties/Educacontainer

+ Thuishulp!

Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging die
 • - armoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 •  
 • Bekijk Onze Donateurs