Tweede golf corona-infecties

BiJeVa vzw opnieuw anders beschikbaar om de corona-infecties te beperken

Vanuit haar kantoor op de vestigingsplaats te Zottegem en met gesloten deur voorlopig tot eind maart 2021 blijft BiJeVa richting geven om de band met haar huishoudens te onderhouden. Onder toezicht van onze bezielster gaat het er vooral om op de juiste manier laten verder werken van: BiJeVa-Koeriers; - Geluk Coach; - Beeldbeller en - Muiswerker Uitleendienst. We volgen de situatie op de voet en actualiseren deze pagina zo nodig volgens de meest recente inzichten.

BiJeVa is opnieuw tijdelijk anders beschikbaar.


Haar bezielster Anny De Windt laat dat ook telefonisch weten en geeft daar uitleg over aan de gezinnen


Voor 13 maart ll. heeft Anny een huisbezoek gebracht waarbij de afsluiting van energie is voorkomen. De alleenstaande moeder met 2 kinderen wist niet dat de afsluiting eraan zat te komen. In een ander huisbezoek hebben wij een alleenstaande moeder met 3 kinderen voor wie de aanvraag voor bijstand al te lang in de papiermolen bleef, geholpen. Zonder onze bezoeken zouden de gevolgen voor deze gezinnen groot zijn geweest. Anny kan, door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en zelf door haar leeftijd behorend tot de meest kwetsbare groep, voorlopig niet zomaar bij haar gezinnen langs gaan.

BiJeVa vzw blijft beschikbaar met onderstaande laagdrempelige initiatieven en haar bezielster Anny blijft beschikbaar met stress-sensitief ondersteunen

WEKELIJKS EEN BELRONDJE
Anny blijft al haar gezinnen regelmatig opbellen en op haar facebook en deze van BiJeva vzw een video berichtje voor telkens 1 à 2 gezinnen streamen. Een check hoe het gaat en of er iets nodig is, geeft mensen vaak al lucht.
Tegelijk zal Anny vertellen voor wat en hoe BiJeVa bereikbaar blijft en dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar er een laptop + printer kan uitgeleend worden met bijgesloten logincodes om verbinding te maken met internet zodat hun studerende kinderen verbonden blijven met de school en leerkrachten. BiJeVa-gezinnen kunnen ook zelf via sms een oproep sturen naar Anny (0499 24 54 36).

TIPS OM STRESS HANTEERBAAR TE HOUDEN OF OM DEZE TIJD SAMEN MET DE KINDEREN GOED DOOR TE KOMEN
Onze gelukscoch blijft in overleg met bezielster Anny De Windt regelmatig al onze gezinnen via messenger of whatsApp tips bezorgen om stress hanteerbaar te houden en om deze tijd samen met de kinderen goed door te komen afgestemd op hun woonsituatie en leefomstandigheden. BiJeVa-gezinnen kunnen ook zelf via sms een oproep sturen naar onze gelukscoach (0471 46 00 71)

VOORTZETTING CONTACTLOOS LEVEREN VOEDING, KLEDIJ EN SCHOEISEL, EEN KORTSTONDIG MOMENT ACHTER DE VOORDEUR
Het inzetten van BiJeVaKoeriers blijft. Stille krachten die altijd doen wat nodig is, blijven nu extra belangrijke schakels.
Maar ook Anny gaat terug op ronde. Beschermingsmaterialen zoals handalcohol en mondkapjes worden gebruikt en Anny doet altijd een dubbele check (telefonisch vooraf en op 2 meter van de deur) over eventuele gezondheidsklachten en de mogelijkheid tot inachtneming van veiligheidsmaatregelen bij een kortstondig moment achter de voordeur. Het is een kwestie van maatwerk. Gesprekken in de buurt van de deuropening of in de voortuin zijn ook prima mogelijk of.
Voor de bedeling van voedsel, kledij en schoeisel focussen wij zonder het te willen, op de gezinnen die het hardst getroffen worden. We doen dat noodgedwongen door een sterke toename van verzoeken om die hulp. Ook zorgcoördinators van scholen en CLB consulenten contacteren mij om hulp te bieden. Dat veroorzaakt meer uitgaven en dat in een situatie van extra kosten door enerzijds verplichte beveiligingsmaatregelen en anderzijds minder financiële steun (BiJeVa heeft een financiële achteruitgang van nu al 54.000 Corona gerelateerde euro’s).
Wat materiële hulp betreft, kledij en schoeisel komen wij bij de aanbieders zelf JUST IN TIME ophalen! De essentie van onze JUST IN TIME methode ligt in: 'de juiste spullen, in de juiste hoeveelheid, bij het de)gezin(nen) op het juiste moment aan te leveren. De bedoeling ervan is dat er nauwelijks een interne voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en sorteerlasten weg.

VOORTZETTING UITLEEN LAPTOPS OM TE CONNECTEREN OP HET TELENET Wi-Free SIGNAAL VOOR E-LEARNING
Onze schoolgaande kinderen (basisschool) zonder laptop en internetconnectie thuis, hebben het moeilijker om van thuis uit te studeren en verbonden te blijven met de school en leerkrachten via online platformen met schermdeling, webcam en chat. Voor dat thuisonderwijs heb je een laptop (met toebehoren: usb-microfoon en koptelefoon), printer, internet en iemand die je kan begeleiden nodig. BiJeVa maakt dat bij de start van het nieuwe schooljaar mogelijk voor de leerlingen die naar de basischool gaan en opgroeien in de gezinnen die zij ondersteuning geeft als volgt.
Bij BiJeVa vzw kan je gratis (of voor een zeer laagdrempelige ontleenvergoeding, afhankelijk van haar financiële middelen) een laptop (met toebehoren: usb-microfoon en koptelefoon) + een printer (samen de uitleenset genoemd) ontlenen en krijg je een Telenet voucher met toegangscodes (logincode + wachtwoord) waarmee de leerling kan aanmelden op het Wi-Free signaal. Door in te loggen blijft de leerling gratis geconnecteerd op het Wi-Free signaal. Vooraleer je een uitleenset gebracht wordt, dien je een reservering te maken. Reserveren kan door het berichtje "Anny ik wil een laptop + printer ontlenen", te versturen via sms of messenger of whatsapp naar 0499 24 54 36. Anny belt dan onmiddellijk terug om de reservering toe te lichten en te vragen waar en naar welke school het (de) kind (kinderen) gaat (gaan). Daarna belt Anny met de school en vraagt of de school werkt met een e-learning platform of op een andere digitale manier verbonden is met haar leerlingen. Zo ja welk platform wordt gebruikt en tot slot vraagt zij of de school laptops / tablets ter beschikking stelt aan de kwetsbare leerlingen. Met deze informatie maakt BiJeVa vzw onmiddellijk de beslissing of een reservering noodzakelijk is. Deze beslissing geeft Anny ook direct telefonisch door aan de potentiële ontlener. Als je een uitleenset reserveert ga je akkoord met onze gebruiks- en uitleenvoorwaarden. Deze voorwaarden worden in 2 exemplaren bij de afgifte van de uitleenset voor ondertekening afgeven. Het exemplaar bestemd voor BiJeVa vzw dient terug meegegeven te worden.

Gebruiksvoorwaarden
• Enkel te gebruiken door leerlingen in het gezin na reservering.
• Enkel voor educatief gebruik en tijdens het schooljaar (tot eind juni lopend schooljaar).
• Enkel voor gebruik thuis; de laptop + printer mag de woonst dus niet verlaten.
• De Laptop + printer dient na gebruik in oorspronkelijke staat tijdig afgeleverd aan onze bezielster of een door haar aangestelde (er wordt daarbij aan de uitlener een bewijs van teruggave afgeleverd).
Raadpleeg ook de Algemene voorwaarden - Uitlenen en gebruiken van BiJeVa-Laptops en printers (PDF).
De laptops zijn door onze IT specialist Andy voorzien van het BiJeVa-label en zo geconfigureerd dat je kan: e-mailen, tekstverwerken, aan e-learning meedoen via apps die onderwijs op afstand met schermdeling, webcam en chat rechtstreeks mogelijk maken (o.a smartschool), filmpjes en foto's bekijken. Je kan niet zelf apps en computerprogramma's, met uitzondering van updates voor het besturingssysteem Windows10 Pro en het anti-virus programma, downloaden en installeren. BiJeVa wil haar laptops intern schadeproof houden.

BiJeVa GAAT 10 TABLET PC'S TER BESCHIKKING STELLEN AAN GEZINNEN OP AANVRAAG
BiJeVa gaat in september aan tien gezinnen met een kind dat in het basisonderwijs les volgt en momenteel niet aan thuisonderwijs kan meedoen een tablet (Samsung Galaxy Tab A) ter beschikking stellen. De tablet is vooral bedoeld om overal te kunnen werken aan documenten, het nieuws bij te houden, video’s te bekijken, te surfen op het internet en spelletjes te spelen. Bij een tablet verschijnt een toetsenbord in beeld waar je als gebruiker dan met het touchscreen de juiste tekens op aan kunt tikken. Kortom, alle ‘kleine’ handelingen die met met een laptop doet kunnen op een mobiele manier met een tablet gedaan worden.

AAVULLENDE STEUN BIJ DE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 20-21
BiJeVa gaat een bedeling doen van schoolgerief. Ouders kunnen telefonisch bij Anny een verzoek doen voor financiële tussenkomst in de aankoop van specifiek schoolgerief door de school opgedragen.

Afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties of andere organisaties die ook betrokken zijn bij onze gezinnen worden verzet naar telefonisch overleg of naar beeldbellen en in afstemming ingevuld.


Zeker tijdens de tweedegolf corona-infecties blijven onze initiatieven zeer laagdrempelig vanaf het verzoek tot en met de dienstverlening.

Covid-vaccin ≠ aan het verdwijnen van het coronavirus
Vaccins zorgen voor de verschijning van antilichamen die de symptomen van Covid-19 onderdrukken en verminderen. Of die antilichamen ook het virus neutraliseren, is nog een groot mysterie. Met andere woorden: u kan het virus nog wel hebben en eventueel aan anderen doorgeven. Het duurt na een vaccinatie ook een tiental dagen eer het product ook echt werkt. Om een volledige groepsimmuniteit te garanderen, moet rond de 80 tot 90 procent van de bevolking het vaccin gekregen hebben.

 • Coronacrisis:
 • 1Bereikbaar?
 • 2Beschikbaar?
Page 2 of 3

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring