• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Factoren die het risico op armoede vergroten

Eigen praktijk, ouders en kinderen zelf zijn onze belangrijkste informatiebron

- geen betaald werk

- lage opleiding

- slechte gezondheid

- alleenstaand ouderschap

- verslaving

- te laag betaald werk

- alleen rondkomen van een leefloon

- overerving

- laaggeletterdheid

- kopen op krediet

- wonen in achterstandswijk

- het hebben van een beperking (verstandelijk, psychiatrisch, psychisch of lichamelijk)

- specifieke omstandigheden [zoals prostitutie, detentie, onvermogen van de mensen zelf (gebrek aan inzicht in inkomsten en uitgaven; niet op de hoogte zijn)]

- een slecht netwerk

- te weinig zelfvertrouwen

- de druk onder jongeren dat alles moet kunnen (dure kledij, bromfiets, vakantie...

- het zich voordoen van kwetsbare momenten in de levensloop van mensen (zoals bijv. het krijgen van kinderen; het bereiken van de 18-jarige leeftijd)

 • 1Signalen van armoede
 • 2Factoren die risico op armoede vergroten
Page 1 of 2

    Meer over armoede

 • Signalen van armoede:
 • Signalen
 • Factoren die risico op armoede vergroten:
 • Factoren
 • Welke acties ondernemen wij?:
 • Acties
 •  
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 •  
 • Ambassadrice BiJeVa