add an overlay that blocks any other functionality

Vakantie Folders

Zomervakantie23 - I, Jongens

10.07.2023 - 14.07.2023
Inschrijfformulier

Zomervakantie23 - II, Meisjes

10.07.2023 - 14.07.2023
VAKANTIE AANBOD

De inschrijving start elk jaar in de week van de vrijwilliger! Meer info over de inschrijving van deelnemers klik hier / download Inschrijfformulier

Download de folders
Als je met de muispijl over de afbeelding van de folder beweegt krijg je de downloadknop te zien!

Een scenario waarin op termijn door BiJeVa vzw een financiële reserve wordt gerealiseerd is onmogelijk. De redenen daartoe zijn drieërlei. Ten eerste is onze vrij algemeen aangenomen toepassing van een voor onze doelgroep noodzakelijk laagdrempelige deelnamebijdrage van 25,00 euro per kind en per vakantie, maar een 1/10de van de werkelijke kostprijs voor BiJeVa. Verder wordt de persoonlijke ondersteuning in het thuismilieu gratis verstrekt. En tenslotte maken wij jaarlijks een confrontatie mee met sterk wisselende inkomsten uit donaties en onzekerheid over de hoogte van die inkomsten.

BiJeVa vzw kan wel op haar kosten besparen. Daarom wordt de folder, het inschrijfformulier en alle andere informatie om met een gerust hart op vakantie te gaan uitsluitend langs digitale weg aangeboden. Sociale organisaties en instellingen die betrokken zijn bij gezinnen waarin kinderen opgroeien in armoede dienen deze zelf af te drukken.

Wij zijn als onafhankelijke vereniging o.a. opgericht om te strijden tegen uitsluiting van kinderen die opgroeien in kansarmoede. In die gezinnen is bezielster Anny De Windt feitencratisch en compassioneel ontfermend bezig om de kansarmoede te verzachten.
Daarom primeren bij BiJeva vzw belangen van individueel kind boven deze van een groep kinderen. Zo willen wij bijv. niet één kind 'uitsluiten' om meerdere andere op een activiteit mee te nemen. Dat zou moreel fout zijn.

COVID-VACCIN ≠ VERDWIJNEN CORONAVIRUS
Vakanties zullen dus geannuleerd worden als niet iedereen gevaccineerd is en/of men zich toch aan de basisregels ter bestrijding van het virus moet houden.
Het is onze mening dat kordaat beslissen wordt beloond, twijfelen wordt afgestraft en laten ons niet opjagen door de publieke opinie, de (sociale) media en de politici.
  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    Hier vind je folders , die interessant kunnen zijn voor OCMW's, andere sociale organisaties en personen uit het onmiddellijk maatschappelijk netwerk betrokken bij de doelgroep*, om gericht te bezorgen [aan o.a. CLB's, (hulp)centra voor kansarmen, caritatieve verenigingen, sociale restaurants, huisartsenkringen, plaatselijke kantoren van ziekenfondsen].

  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    De folder geeft info over: voor wie de vakantie bedoeld is; wanneer en waar deze plaats heeft; het programma en hoe inschrijven. Foto's nodigen uit erbij te komen en mee te spelen!

  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    Men kan deze folder gericht meegeven tijdens een bezoek van de doelgroep of die ter beschikking stellen via een infostand. De folder is vanaf het pdf-bestand af te printen in kleur of zwart/wit. Om onze werkingskosten zo laag mogelijk te houden drukken wij enkel de folders waarmee we zelf de boer op gaan!