add an overlay that blocks any other functionality

Vakantie Folders

Zomervakantie19 - I, Jongens

08.07.2019 - 12.07.2019
Inschrijfformulier

Zomervakantie19 - II, Meisjes

08.07.2019 - 12.07.2019
VAKANTIE AANBOD

De inschrijving start elk jaar in de week van de vrijwilliger! Meer info over de inschrijving van deelnemers klik hier / download Inschrijfformulier

Download de folders:
als je met de muispijl over de afbeelding van de folder beweegt krijg je de downloadknop te zien!

Een scenario waarin op termijn door BiJeVa vzw een financiële reserve wordt gerealiseerd is onmogelijk. De redenen daartoe zijn drieërlei. Ten eerste is onze vrij algemeen aangenomen toepassing van een voor onze doelgroep noodzakelijk laagdrempelige deelnamebijdrage van 25,00 euro per kind en per vakantie, maar een 1/10de van de werkelijke kostprijs voor BiJeVa. Verder wordt de persoonlijke ondersteuning in het thuismilieu gratis verstrekt. En tenslotte maken wij jaarlijks een confrontatie mee met sterk wisselende inkomsten uit donaties en onzekerheid over de hoogte van die inkomsten.

BiJeVa vzw kan wel op haar kosten besparen. Daarom wordt de folder, het inschrijfformulier en alle andere informatie om met een gerust hart op vakantie te gaan uitsluitend langs digitale weg aangeboden. Sociale organisaties en instellingen die betrokken zijn bij gezinnen waar de deelname in de levensstandaard en de levensstijl van de gemeenschap waarin men leeft, sterk vermindert is dienen deze zelf af te drukken. Wij doen dit trouwens ook voor de explaren die door Anny tijdens een huisbezoek worden gegeven. Kosten besparen met behoud van kwaliteit kan prima. Kosten besparen met beleid dus!

Vakanties 2019 Binnenland: volgeboekt                                       Vakantie 2019 Nederland - regio's Zeeland & Friesland: nog enkele plaatsen

  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    Hier vind je folders , die interessant kunnen zijn voor OCMW's, andere sociale organisaties en personen uit het onmiddellijk maatschappelijk netwerk betrokken bij de doelgroep*, om gericht te bezorgen [aan o.a. CLB's, (hulp)centra voor kansarmen, caritatieve verenigingen, sociale restaurants, huisartsenkringen, plaatselijke kantoren van ziekenfondsen].

  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    De folder geeft info over: voor wie de vakantie bedoeld is; wanneer en waar deze plaats heeft; het programma en hoe inschrijven. Foto's nodigen uit erbij te komen en mee te spelen!

  • Anny De Windt, BEZIELSTER

    Men kan deze folder gericht meegeven tijdens een bezoek van de doelgroep of die ter beschikking stellen via een infostand. De folder is vanaf het pdf-bestand af te printen in kleur of zwart/wit. Om onze werkingskosten zo laag mogelijk te houden drukken wij enkel de folders waarmee we zelf de boer op gaan!