Koffer voor gelukkigen

Workshops in persoonlijke ontwikkeling

Zeven workshops in persoonlijke ontwikkeling


Een ontdekkingsreis waarin het kind op zoek gaat naar zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken

In 7 bijeenkomsten met verschillende thema's werken kinderen uit een leeftijdsgroep 6-8jr.; 9-10jr. en 11-13jr., samen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de eigen invloed op geluk.
De kinderen leren over geluk, de kracht van positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en het doorgeven van geluk.
Dit resulteert in:
    - een groter zelfvertrouwen
    - bewust worden en stimuleren van de eigen kracht
    - een positiever zelfbeeld
    - ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel
    - verantwoordelijkheid nemen
    - ontdekken van de eigen talenten
    - sterk verbeterde sociale omgang

Een bewezen effectieve interventie gegeven door een gecertificeerd Gelukskoffercoach.
Het trainingsmateriaal voor het kind bestaat uit een werkboek, een eigen koffer voor gelukkigen en een geluksdiploma. Vier tot maximum acht kinderen werken iedere bijeenkomst met hun Gelukswerkboek. Tijdens de eerste bijeenkomst mogen de kinderen hun eigen unieke geluks-koffer versieren. Bezielster Anny De Windt schrijft de kinderen in tijdens haar huisbezoeken.
De bijeenkomsten zullen worden ingepland op een weekenddagnamiddag en tijdens schoolvakanties. Het ophalen, de deelname en het trainingsmateriaal is gratis.

De zeven trainingen worden vanaf werkingsjaar 2019 ook geïmplementeerd in onze vakantiewerking. Op die manier heeft elk kind dat meegaat op vakantie zo'n workshop gekregen

DAT BESTENDIGEN DOET BiJeVa DOOR O.A. VOOR DE STROOMVOORZIENING OVER TE SCHAKELEN OP ZONNESTROOM

Haar initiatief om een Zonne-tracker te plaatsen werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:
                                                                                                                                       

 • 1Hobbykamer
 • 2Gelukskoffer
 • 3Lego
 • 4Workshops ouders
Page 1 of 4

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie
 • Sponsoring