Eerst meer wetenOPBOUW INKOMSTEN BESTEDING INKOMSTEN BEGROTINGSPLAN
BiJeVa verwerft inkomsten vooral via
eigen fondsenwerving en een beetje
subsidie. Wegens COVID-19 hadden
we geen subsidie-dossier.
Altijd gingen donaties 100% naar het
goede doel en sponsorengeld naar
haar basiswerking.
Geeft de structuur weer v/d inkomsten
en kosten en legt vast hoeveel besteed
mag worden.


CONTINUITEITSRESERVE GEDRAGSCODE VERWARRING/MISLEIDING
Belangrijke ‘buffer’ voor toekomstige
risico’s aan de uitgavenkant en/of
inkomstenkant.
Bindende wijze waarop gelden ge-
koppeld worden aan het goed doel.
Normstelling m.b.t. bestedingen.
Wie voor ons inzamelt staat vermeld op
de website met opdracht en/of actie, om
verwarring en misleiding te vermijden.

Onze boekhouding wordt ingevuld door Cindy Verbert, erkend Fiscaal Accountant 11410533 - Fiscaliste BIBF 30067471

Waarom zijn private donateurs nodig?Dit komt enerzijds omdat onze initiatieven (buitenhuis activiteiten voor en ondersteuningsservices thuis bij de doelgroep) zeer laagdrempelig moeten blijven voor mensen die in armoede leven. Daarom houden wij de deelnemersbijdrage voor een weekje vakantie op €25/kind en is deelname aan een thema-activiteit (o.a. sinterklaas-/kerst-/nieuwjaarsfeest), een daguitstap of aan het 2 wekelijks knutselen en computeren in onze educacontainer, met telkens inbegrip van thuis ophalen en terugbrengen, gratis. Anderzijds willen wij onafhankelijk en kritisch aanvullende informele hulp geven daardoor houden wij bewust onze jaarlijkse overheidssubsidie laag. Deze bedraagt maximum € 7.500/jaar.

Zonder donateurs kunnen we niet veel… Geen kinderen en ouders helpen, geen projecten starten, geen veranderingen bij hen tot stand brengen. Dus alle bedragen, groot of klein, zijn meer dan welkom.

Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar steunen in de eerste plaats een organisatie die hun naaste, die het moeilijk heeft, helpt. Daarmee maken ze, vooral aan zij die geholpen worden, duidelijk meer aan mensen dan over mensen te denken. Dat maakt het verschil!

Als je in natura bij wilt dragen, neem dan contact op met BiJeVa.

CONTACTEER ONS

Succesvolle Verhalen

Vrouw met een missie

Jaarlijkse Activiteiten

Binnenland: Zomervakantie I / Zomervakantie II - Buitenland: op vakantie bij
Nederlandse vakantiegastgezin - sintkerstnieuwjaarsfeest -Daguitstap(pen)-
Doorlopend Ondersteuning in Thuismilieu - Activiteiten in Educa Container

Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging
 •  
 • Activiteiten:
 • 2 Buitenhuisvakanties
 • Daguitstappen
 • Mobiel Rap Op Stap Advies
 • Sinterklaas- / Kerstfeest
 •  
 • Doorlopende activiteit
 • Ondersteuning
                    in thuismilieu