Feitencratisch en Compassioneel ontfermend bezig zijn

Het feitencratisch werken bij BiJeVa vzw

Compassioneel ontfermend bezig zijn lees meer

Mogelijk maken i.p.v. organisatie en aansturing


BiJeVa vzw doet met haar feitencratisch werken harder haar best voor de 3 hoofdrolspelers betrokken bij haar werk: ouders en kinderen, vrijwillig(st)ers en donateurs.

Feitencratisch werken vertrekt, anders dan bureaucratisch, vanuit de werkelijkheid waarbij door onze strategische inzet van sociale media op een informele manier een heel grote groep een beetje doet in samenhang met een kleine kerngroep die veel doet en die elk hun inspanningen daarbij ook richten op het leveren van waarde.
Het dienend voortrekkerschap van het feitencratisch werken is in handen van bezielster Anny De Windt.
Als bezielster spreekt zij de ouder(s) en hun kinderen, de vrijwillig(st)ers, en de donateurs aan als betrokkene. Zij doet dat vanuit haar geloof in de kracht van hun betrokkenheid en vertrouwt erop dat bij betrokkenheid er inzet zal zijn.

Haar aanzet om de betrokkene betrokken te houden is haar ervan bewust zijn dat vele aspecten een rol spelen in de wijze waarop men leven als zinvol ervaart. Leven is meer dan functioneren en werken. Uit levenservaring weet zij dat bijvoorbeeld de aspecten relaties, emoties, idealen en verantwoordelijkheden motiveren.

Elk van de 3 partijen betrokkene dient collectief het goede doel waarvoor BiJeVa vzw zich hard maakt. Maar Anny beseft dat elk persoon binnen een partij betrokkene wordt aangesproken door een mix van motivaties: laagdrempelig, vraaggericht en informeel participeren; helpen, ondersteunen en toerusten; bijdragen vanuit eigen passie, naar eigen vermogen; appreciatie; erbij horen; ontwikkelingsperspectieven; collegialiteit; lotgenotencontact; emotionele binding en engagement; vrienden en netwerk; … .

Daarom dat de voortrekkende bezielster:
- bij de ouder(s) en hun kinderen, de vrijwillig(st)ers en de donateurs investeert in de relatie en niet direct in de inzet;
- kiest voor effectiviteit boven efficiëntie
- en denkt in termen van mogelijk maken i.p.v. organisatie en aansturing.

Het uitgangspunt bij BiJeVa’s feitencratisch werken is vertrouwen in mensen. Verder draait het om betrokken bezig zijn mogelijk maken en de ouder(s) en hun kinderen, de vrijwillig(st)ers, en de donateurs betrokken houden. Betrokken bezig zijn doe je samen en blijf je doen door het krijgen van directe terugkoppeling op inzet. Die terugkoppeling kan komen van de bezielster of uit een beeldverslag dat voortkomt uit concrete BiJeVa acties of live tijdens het meewerken / bijwonen van een activiteit. De rode lijn van de terugkoppeling is waarneembaar maken hoe deugd het de ouder(s) en hun kinderen deed / doet. Beelden over daden laten zien dat woorden achteraf in overeenstemming zijn met de daden of tekort schieten.

 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring