• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Bijzondere inschakeling Jeugdhulp Vrijetijdsaanbod

HET AANSPREKEN EN ECHT BEREIKEN VAN MENSEN IN ARMOEDE

Doelen groeien bij BiJeVa organisch vanuit het betrokken handelen, het tussenkomen in de situatie van, en werken met de kinderen en hun ouders waar het over gaat. Naast de aandacht voor gezinnen met kinderen en voor alleenstaande ouders gaat het nadrukkelijk om het ondersteunen van de leefsituatie van hun kinderen (6 tot 14 jaar). Momenteel wordt er vanuit het directe contact met de kinderen en hun ouders vrijblijvend, ondersteunend ingezet in het thuismilieu met informele ondersteuning en buitenshuis met deelname aan laagdrempelige groepsmomenten.

BiJeVa moet informeel aanvullend bezig zijn omdat de professionele hulp er blijvend iets zou toe doen, vind haar bezielster Anny De Windt. De vereniging weet haar doelgroep letterlijk en figuurlijk ‘te bereiken’ en biedt perspectief en eigen kracht. Perspectief bieden wij door niet alleen snel naar directe praktische oplossingen te zoeken maar ook te kijken naar het dikwijls niet erbij horen in hun samenleving. Om van zelfredzaamheid eigenlijk geen illusie te maken (denkend aan wat Voltaire al zei: ‘Niets verschaft zo veel genoegen als illusies.’), spreken wij eigen kracht aan afhankelijk van hoe diep iemand in de problemen is gekomen en naar vermogen, want niet iedereen is tot dezelfde inzet in staat.

Over de manier waarop armen in de professionele zorg behandeld worden hebben we sedert 2007 veel gehoord en gezien.
Armen zijn bij het aangewezen zijn op hulp van sociale diensten er heel boos over dat zij: zich afhankelijk voelen, niet serieus genomen, geen respect voelen, onbedoeld of verborgen gestigmatiseerd worden als gevolg van radicale ingrepen bij het tonen van een positieve inzet, niet (tijdig) geïnformeerd worden, er moeten verschijnen maar dat vaak helemaal geen nut heeft, het idee hebben niet begrepen te worden, niets snappen door te veel aan regels, de regie over hun leven afgenomen worden en iets kan aangedaan worden. De razernij om die boosheid houdt waar ze tegenaan lopen wakker in hun geheugen en brengt soms uitval met zich.

We hoorden van volwassenen die zich betutteld voelden.
We hebben ook hulpverleners gezien die mensen bevestigen in hun slachtofferrol, die veel te weinig een beroep doen op de eigen kracht van mensen.
Van de andere kant zijn we er van overtuigd geraakt, dat de meeste professionals het idee hebben dat ze het goed doen, de mensen klantvriendelijk bejegenen, helder zijn in de communicatie en alles goed uitleggen. We constateren dat hier twee werkelijkheden bestaan. En dat dit leidt tot heel veel misverstanden en frustraties bij beide partijen.
Als een rode draad loopt door alle verhalen heen het volgende:
- Ook mensen die in armoede leven en die daardoor aangewezen zijn op hulp van anderen, worden het liefst behandeld als volwassen, zelfstandige individuen. Het feit dat zij in moeilijke omstandighedenleven, ontneemt hen niet het recht op respect, het recht op het zelf voeren van de regie over hun eigen leven.
- Tegelijkertijd willen wij, als maatschappij, niet dat mensen profiteren of misbruik maken van het sociaal systeem betaald met ons belastingsgeld.
De overheid heeft dan ook zoveel mogelijk regels, verplichtingen en controles ingesteld om dat te voorkomen. Dat betekent dat de mensen die met de uitvoerende lokale instanties in aanraking komen en daarvan afhankelijk zijn, overgeleverd worden aan de logica van een bureaucratische overheid waar regels regeren en mensen op de tweede plaats komen. Ze verliezen daardoor de regie en kunnen dus niet meer als zelfstandige, verantwoordelijke volwassene handelen. Ze worden afhankelijk en gaan zich ook als zodanig gedragen, wat weer tot irritaties bij de professionals leidt: "Ze denken dat wij alles voor hen op moeten lossen".
Deze schijnbare tegenstelling wordt veroorzaakt doordat het systeem niet overeenkomt met de huidige trend in onze maatschappij die uitgaat van de zelfstandige burger.

 • 1Bijzondere
 • 2inschakeling
 • 3Jeugdhulp
 • 4Vrijtijdsaanbod
Page 1 of 4

AANKONDIGINGEN / ACTIES

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • VISJES DAG 22 Mei 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster v/h Achter de voordeur-project ‘BiJeVa’
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 • Donatie
 • Sponsoring