Op een ongeleide manier uitproberen, met vallen en opstaan


 
 • klik op de foto om te vergroten

 •  
 • klik op de foto om te vergroten
 • Doel van het project
  Samen denken, begrijpen en zin geven met je handen maar ook frequenter contact maken en onderhouden met vakantiemaatjes en begeleid(st)ers tussen 2 buitenhuisvakanties van BiJeVa.
   
  Soort container
  We kozen voor modulaire dubbelwandige Unico container, die een werkruimte van 6770mm x 5440mm x 2500mm binnen afmetingen verschaft. Deze is als mobiele unit op de containerparking bij de bezielster thuis gestald. Containerunit is verzorgd lokaal, comfortabel wat het uitrustingsniveau en de veiligheid betreft en snel inzetbaar. Om de unit ook nog comfortabel te maken wat de hygiëne betreft is als bijhorigheid een vrijstaand toiletcontainer voorzien.
   
  Mogelijkheden van het containerconcept: activiteiten in de educacontainer
  1. Een plek om uitgaande van nieuwsgierigheid en vindingrijkheid bezig te zijn:
  - Zestien tot maximum twintig zaterdagen per jaar op basis van minimum 1 tot maximum drie zaterdagnamiddagen per maand worden, volgens een beurtrolsysteem 08 tot 12 BiJeVa-kinderen, telkens verdeeld in 4 leeftijdsgroepen, door onze vrijwillig(st)ers van dienst om 12.30 uur thuis opgehaald en naar de educacontainer gebracht. Om 18.00uur worden zij terug naar huis gevoerd. Het verblijf buitenshuis heeft als doel zich met de kinderen op een of andere wijze met hun kansrijk opgroeien bezig te houden in alweer een andere veiligeomgeving, de educacontainer.
  Het betreft een geheel van handelingen zorgvuldig gekozen vanuit:
  - onze weloverwogen mening dat die kinderen alleen leren als de zoektocht belangrijker is dan het resultaat en begeleid wordt door mensen die zij lief en tof vinden;
  - de behoefte aan echt kind te mogen zijn wat pijnlijk zichtbaar wordt bij vakantie ontmoetingen;
  - de behoefte om erbij te horen
  - de behoefte aan bevestiging en goedkeuring van anderen
  - wat de kinderen missen, bijvoorbeeld een hobby uitoefenen;
  - het zich schamen voor hun situatie, bijvoorbeeld geen vriendjes mee naar huis durven nemen om te spelen of hun verjaardag te vieren, bang dat zij zullen zien hoe de situatie thuis is;
  - hun de kans bieden een dag beter te maken, hun zorgen los te laten en even in het moment te leven;
  - frequenter willen samen zijn om bijvoorbeeld vreugdevolle herinneringen op te halen, te spelen, contact te houden.
  De kinderen halen daar een stuk zelfwaardering, zelfvertrouwen vandaan waardoor ze zich happy voelen.
  De kinderen die deelnemen zijn afkomstig uit de regio’s Scheldeland, Noordwest-Brabant, Vlaamse Ardennen en Leiestreek
  Uitbouw gebruik educacontainer is mogelijk, bijvoorbeeld door in te zetten tijdens de krokus-, paas- en kerstvakantie!
   
  2. Facilitaire diensten, die tot op heden plaatsvinden ten huize van bezielster Anny De Windt, verplaatsen:
  - Vorming en teambuilding van en voor de vrijwilligersomkadering, 35 personen omvattend.
  - Voorbereidende vergaderingen zomervakanties, daguitstap, thema-activiteiten.
  - Onthaal van nieuwe vrijwilligers, donateurs van materiële steun.
  - Sorteren van goederen (kleding, schoeisel, kleine huishoudtoestellen...) bestemt voor onmiddellijke dienstverlening aan gezinnen.
   
  Laagdrempelig concept
  Wij houden ons aanbod laagdrempelig door specifieke aandacht te hebben voor beschikbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid die vorm krijgen in de relatie tussen ons aanbod en de kinderen en ouders, bij wie onze bezielster Anny De Windt regelmatig op bezoek gaat. Uiteraard is tegelijk dat aanbod bereikbaar en betaalbaar!
  Beschikbaarheid wijst op de mogelijkheid beroep te doen op ons educacontainer aanbod zonder voorafgaande (toelatings)vereisten.
  Bruikbaarheid houdt in dat deelnemen aan het educacontainer aanbod concreet iets veranderd en dat deze verandering als betekenis- en waardevol gezien wordt door onze doelgroep.
  Begrijpbaarheid houdt in dat het educacontainer aanbod moet bijdragen aan de mogelijkheden om de eigen situatie in de mate van het mogelijke zelf in handen te nemen en te houden.
  Bereikbaar verwijst naar het bekend maken van het educacontainer aanbod door bezielster Anny De Windt tijdens haar bezoeken aan de ouders en het door BiJeVa ophalen en terugbrengen van de kinderen bij en naar de ouders.
  Betaalbaar houdt in dat de deelname bijdrage voor de ouders laag is. In 2016 als gevolg van de 10de verjaardag van BiJeVa is deelname gratis. De daarop volgende jaren kan vanwege bijkomende uitgaven om de kwaliteitsbeleving bij de kinderen op pijl te houden of te verhogen of indien in het lopende jaar de verhoopte giften onvoldoende zijn, een bijdrage aan de ouders gevraagd worden die maximum vijf euro per kind per zaterdagnamiddag zal zijn.
   
  Uitbreidingsproject dat tot kostenreductie leidt
  Door een 1-malige investering kunnen kinderen elkaar per jaar 8, 6 of 4 maal meer ontmoeten, tussen 2 vakanties in! De vrijwillig(st)ers worden maar 5 zaterdagen per jaar extra ingezet. Dat komt neer op dezelfde inzet, toen de herfstvakantie nog plaatst vond (voor de invoering van de verantwoorde bezuiniging als gevolg van inkorting subsidie). Wil BiJeVa het frequenter contact maken en onderhouden met vakantiemaatjes in dezelfde mate realiseren via het organiseren van meer vakanties in domein De Gavers dan brengt dat per vakantie veel meer uitgaven en inzet van vrijwillig(st)ers met zich dan de uitgaven en inzet nodig bij gebruik van de educacontainer.
  Maar bij meer vakanties buitenshuis organiseren loopt BiJeVa ook tegen de grenzen van het kunnen van haar bezielster en willen van de vrijwillig(st)ers.
  De Mens als donateur zo belangrijk dat groeien, verder bezuinigen of uiteindelijk te gronde gaan daarvan afhangt.
   
  Locatie
  De educacontainer is, vanuit een oogpunt van efficiënt gebruik, gestald op onze container parking. De container parking is een stuk grond waarvan bezielster Anny De Windt eigenaar is en dat zij gratis in bruikleen gaf in januari 2014 aan BiJeVa vzw voor zolang de vereniging effectief operationeel is en uiterlijk tot eind 2026, om het door haar te gebruiken voor:
  - het neerzetten van plaatsen om daarin een activiteit of dienst van BiJeVa te laten doorgaan of benodigdheden daartoe in te bewaren; die plaatsen moeten een mobiel karakter hebben, neergezet worden zonder stabiliteitswerken nog niveleringswerken uit te voeren en mogen niet bewoond worden;
  - het parkeren van personenwagens gedurende geplande bijeenkomsten met de vrijwilligersomkadering.
  Ligging container parking: Hazestraat 71 – 9620 Zottegem.
   
  Exploitatie educacontainer Raming jaarlijkse minima en maxima kosten met betrekking tot het gebruik van de educacontainer:
  - huur standplaats: standplaats in gratis bruikleen = 0.000,00 euro
  - nutsvoorzieningen (elektriciteit en water voor verlichting, verwarming, airco en gebruiksmateriaal dat wordt ingezet) = reële vergoeding aan eigenaar(s) standplaats (schatting = minimum 0.800,00 euro / maximum 1.400,00 euro)
  - verbruiksmaterialen knutselen, hobby minimum = 0.480,00 euro / maximum = 0.780,00 euro
  - jaarlijkse afschrijving digitale producten met een levensloop van 5 jaar (digibord, laptops kinderen, router ...), minimum = 2.000,00 euro / maximum = 3.500,00 euro - onderhoudsproducten en gebruiksmaterialen voor zindelijk houden van containers worden onttrokken aan de materiële steun die BiJeVa krijgt = 0.000,00 - uitvoering zindelijk houden van containers wordt uitgevoerd door vrijwillig(st)ers = 0.000,00 euro
  - frisdrank voor deelnemers en vrijwillig(st)ers per educatief verblijf+ gebak/pannenkoeken voor iedereen minimum = 0.900,00 / euro maximum = 1.700,00 euro
  - verplaatsingsvergoeding vrijwillig(st)ers: 5 vrijwilligers x 20 zat. minimum = 2.600,00 euro / maximum = 4.300,00 euro
  TOTAAL minimum = 6.780,00 euro/jaar - maximum = 11.680,00 euro/jaar
  Op te halen via fundraising.
   
  Kostprijs ‘Educacontainer’ project Transport, plaatsing, aansluiting nutsvoorzieningen, binneninrichting, gebruiks- en verbruiksmateriaal, toiletcontainer = 39.585,30 euro.
  Een bedrag van 31.620,62 euro werd opgehaald bij:
  - AG Insurance –Solidarity
  - Kiwanis Adriaan Brouwer Oudenaarde
  - Lions Club Aalst
  - Lions Club Ninove
  - Tupperware België. De restant van 7.964,68 euro werd betaald door BiJeVa vzw

  BEZIELSTER   Anny De Windt,