Voor onze lagereschoolkinderen met een leerachterstand

Die hebben op elk moment gratis en coronaproof toegang tot een hulplijn bij vragen over hun huiswerk.

Aanmelden


Om hulp vragen bij huiswerk voor de 4 hoofdvakken (Nederlans, Frans, wiskunde en wereldoriëntatie) in het lager onderwijs, kan via de computer of een app op de smartphone van de ouder(s) bij het online platform MAG IK IETS VRAGEN.be, een veilige chat/video-omgeving

Het stellen van de vraag
Als een kind een vraag heeft, gaat het naar de website magikietsvagen.be of naar de app magikietsvragen op de smartphone.
Kinderen moeten niet inloggen, zijn dus anoniem op het platform of in de app. Ze kiezen hun leerjaar en het vak waarover ze een vraag willen stellen en ze drukken op start.

Het oproepen van de vrijwilliger
Op het moment dat een kind op start drukt, wordt een vrijwilliger gezocht die beschikbaar is. Vrijwilligers krijgen op hun smartphone een notificatie dat er een vraag gesteld is. Kinderen en vrijwilligers kunnen zich gelijk waar bevinden zolang er toegang is tot het internet. Alle vrijwilligers op het online platform zijn geïdentificeerd met de ItsMe app (is hetzelfde als onze elektronische identiteitskaart). Hierdoor kennen ze bij het platform de identiteit van de vrijwilliger en weten zij dus zeker dat de vrijwilliger geen valse naam en/of geboortedatum gebruikt. Hierdoor creëren ze een veilige chat/video-omgeving voor de kinderen en de vrijwilliger.

Start van de chat
Is er een vrijwilliger beschikbaar en die drukt ook op start dan begint het gesprek. Het kind en de vrijwilliger zijn vrij om de camera aan te zetten. De vraag-antwoordsessies kan via de smartphone, tablet of laptop gebeuren.
Als er geen vrijwilliger beschikbaar is of alle beschikbare vrijwilligers bezig zijn met een gesprek kan het kind steeds het wachten beëindigen. Bij het platform hopen ze natuurlijk dat dit zo weinig als mogelijk gebeurt maar het is zeer moeilijk om te voorspellen wanneer vrijwilligers beschikbaar zullen zijn. Bij 'Mag ik iets vragen' zullen ze sowieso de dienst maar lanceren als de poule van vrijwilligers groot genoeg is.

Wat gebeurt er na het afsluiten van het gesprek
Nadat het gesprek is afgesloten, kan het kind een volgende vraag stellen door terug een vak te kiezen.

Ontdek meer
Een lijst met antwoorden op vragen die betrekking hebben op de INHOUD van de hulpvragen en op allerlei confrontaties tijdens HET GESPREK vind je hier

OOK LC DENDERLEOS HELPT BIJ DEZE VERWEZENLIJKING

Ook enkele enthousiaste jonge vrouwen van de service club begeleiden onze kinderen om (de kans op) leerproblemen of leerachterstanden te voorkomen, te beperken of te verminderen.

Hoe een tablet of laptop + Login Telenet WIFREE in bruikleen krijgen?
Heel laagdrempelig: de mama of de papa het smsje 'Anny ik wens een tablet of laptop voor mijn kind(eren)' naar 0499 24 54 36 laten sturen.
 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring