BiJeVa vzw

Ouders en kinderen uit Vlaanderen die in armoede moeten leven kunnen op BiJeVa vzw rekenen

 •    
 • De onmiddellijke dienstverlening omvat: vervangen van versleten kledij en schoenen, een voedselpakket brengen laatste week van de maand, een fiets of computer ter beschikking stellen ...
 •   Stand van zaken onmiddellijke dienstverlening 2018: 0.932
 •        01 leveren voedingspakket - 0.346
 •        02 vervangen versleten kledij - 0.294
 •        03 vervangen versleten schoeisel - 0.0351
 •        04 leveren en installeren PC - 0.003
 •        05 leveren meubelen - 0.004
 •        06 leveren huisraad - 0.004
 •        07 leveren fietsen - 0.005
 •        08 uitvoeren kleine herstellingen - 0.002
 •        09 renteloos voorschieten huurwaarborg - 0.001
 •        10 financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs - 0.000
  • 1Wie?
  • 2Wat?
  • 3Reden?
  • 4Waar?
  • 5Hoe?
  • 6Arm?
  Page 1 of 6

  AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring