• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Doneren Mensenwerk

De Mens zo belangrijk dat groeien, verder bezuinigen of uiteindelijk te gronde gaan daarvan afhangt

Steun BiJeVa vzw - klik hier -

Neemt u verantwoordelijkheid voor het samenleven met elkaar? Lees dan onze oproep en maak mee het verschil voor wie geholpen wordt!.

Wij zijn vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) erkend om fiscale attesten uit te reiken aan schenkers waarmee ze aanspraak kunnen maken op belastingvermindering als ze meer dan 40 euro per kalenderjaar geven.

FISCAAL ATTEST: VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?
Als u, over het hele jaar, minstens 40 euro gegeven hebt aan BiJeVa vzw heeft u recht op een fiscaal attest. Met een fiscaal attest kunt u 45% van het bedrag van uw gift aftrekken van uw totale belastbare netto-inkomen*.
(*) In de personenbelasting worden vanaf inkomstenjaar 2012 (aangifte in 2013) de aftrekbare uitgaven van giften omgezet in een belastingvermindering van 45%. Concreet betekent dit dat u 45% van uw gift terugkrijgt.
Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?
Het originele fiscale attest van BiJeVa vzw die u ontvangt, mag u bij uw belastingsaangifte voegen, maar in het geval u Tax on Web gebruikt, is dat niet nodig.
Wanneer ontvang ik mijn attest?
Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, eind februari. Bovendien wordt het fiscaal attest ook elektronisch ingevoerd door BiJerVa vzw, zodat het vooraf is ingevuld in uw belastingsaangifte.
Wie krijgt er een fiscaal attest?
Het fiscaal attest wordt door BiJeVa vzw opgestuurd naar het postadres van degene die de gift gedaan heeft. Een elektronische zending van een pdf is eveneens toegelaten.
Hoe komt BiJeVa vzw aan mijn adres?
In geval van een storting werden uw adresgegevens door de bank meegedeeld. In het geval van een gift in contanten geeft u zelf alle nodige informatie.