Persoonlijke Ondersteuning

Ondersteuning

Aan huis, voldoende informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken.

SteunAan Huis

Ons buitenshuis aanbod ( vakanties, daguitstappen, thema-activiteiten o.a. sinterklaas-, kerst- & nieuwjaarsfeest, activiteiten in de educa container) biedt een spiegel voor wat er zich afspeelt op andere levensgebieden (wonen, werken, weten, beleving) van het gezin en kan ook enkel in het licht daarvan begrepen worden. De wisselwerking tussen de buitenhuisvakantie zoals BiJeVa die aanbiedt en haar persoonlijke ondersteuning aan huis ervoor en erna zorgt voor stress reductie, vermindert mentale belasting, stimuleert denken in mogelijkheden en oplossingen, vergroot zelfredzaamheid.

Ik heb daarbij aandacht voor huisvesting, voeding, kinderopvang, opvoeding en ontwikkelingskansen van kinderen, sociale en culturele aspecten, vorming, toegang tot de arbeidsmarkt en mobiliteit. Waar nodig leg ik contacten met andere lokale partners. Ik wil de ouders en kinderen die in een armoedesituatie leven hun geluk bevorderen of beïnvloeden. Dat begint bij BiJeva door aan hun keukentafel te luisteren naar wat ze willen en kunnen. Om hun vervolgens te vragen waar wij hun bij deze dingen kunnen mee helpen.     - Vervolg, onderaan pagina "Persoonlijke ondersteuning aan huis"

Ondersteuning

Aan huis, voldoende informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken.

SteunAan Huis

Te weinig hebben = te weinig zijn = dikwijls niet erbij horen
Ouders worstelen met schaamte, schuldgevoelens, verstoppen, gezondheidsgevolgen, angst, miserie, permanente dreiging, hopeloosheid. Kinderen moeten creatief zijn met weinig, blij zijn met wat ze krijgen, maar dromen ook van veel dingen waaraan ze niet mee kunnen doen!
Een te kleine portemonnee leidt niet alleen tot ontzegging van iets nodigs maar ook, en vaak in hogere mate, tot de beperking van zelfredzaamheid en meedoen aan de eigen samenleving.     - Vervolg, hieronder "Te weinig hebben ="

Ondersteuning

Aan huis, voldoende informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken.

SteunAan Huis

Donaties groot en klein, ze zijn ons evenveel waard.

Met 10 euro kunnen we al zorgen voor aanvullend brood of bijval of groenten of fruit of melkdrank .... Bij BiJeVa wordt een voedselpakket samengesteld naar de wensen van de ouders. Het bevat ook geen enkel artikel waarvan de vervaldatum is overschreden.
Met 25 euro kunnen we de kinderen blijven meenemen waarvan de ouder(s) de vorige vakantie niet heeft kunnen betalen.
Met 250 euro is de vakantie van 1 kind betaald !

Ook kleine bijdragen, zijn samen veel waard!

Voldoet u aan onze screening criteria en wilt u geholpen worden? Sms 'Anny bel mij eens!, naar 0499 24 54 36. De knop hiernaast gebruiken mag ook.
CONTACTEER ONS

Komende Activiteiten

Kerstfeest 2028  -  Kerstfeest 2019
Eerstvolgende Sintkerstnieuwjaarsfeest: Thema-activiteit 2022
18 December 2022 In Ontmoetingscentrum Velzeke

Steun aan huis Video

Er moet van alles geregeld worden.

In de concrete hulp gaat de meeste energie zitten en zo hoort het ook! Bijvoorbeeld voeding brengen de laatse week van de maand bij alleenstaande moeders omdat die slechts nog 4 euro hebben. De verhalen zijn de moeite waard om te laten zien dat hulp nieuwe hoop geeft, te laten ervaren dat armoede in je eigen streek voor komt en iedereen kan overkomen en betrokkenheid van vrijwilligers en donateurs te stimuleren.

Vervolg

Persoonlijke ondersteuning aan huis / Te weinig hebben =

Criteria:
  • Gezinnen met kinderen die in armoede leven en niet voldoende geld hebben om aan minimale behoeften van kinderen te voldoen.
  • Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de Europese armoedenorm opgegeven in de recenste EU SILC ('European Union Statistics on Income and Living Conditions') statistiek.
  • Gezinnen met kinderen onder de 18 en waarvan de kinderen voor minimaal 80% van de tijd aantoonbaar thuis wonen.
  • Gezinnen moeten zelfstandig wonen en een eigen huishouding voeren.
  • In de gezinnen mag geen verslavings problematiek aanwezig zijn.

Een huisbezoek geeft heel veel informatie over het gezin, hun leefwereld en wat het voor hen betekent geconfronteerd te worden met een armoedesituatie, als je respectvol, betrokken en betrouwbaar bent in menselijk contact. Daardoor kan ik hun eigen inspanningen om te overleven of om hun gezin bij elkaar te houden zien en hun inzet en creativiteit erkennen. Ook al is de overlevingskracht groot leven en opgroeien in zo'n levensomstandigheden drukt op indringende wijze zijn stempel op hun fysieke, mentale en sociale welzijn. Aandacht en betrokkenheid vormen het belangrijkste transportmiddel voor mijn persoonlijk, concreet en direct helpen. Bovendien geeft het de mogelijkheid al mijn overtuigingskracht te gebruiken als mijn vriendschappelijk huisbezoek activerend huisbezoek moet worden. Specifieke drempels

Op weg om de droom van zelfontplooiing en persoonlijke lotsverbetering waar te maken hebben die mensen ondersteuning nodig. Hun ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren.
Indien alcohol en drug gebruik tot de problematische leefomstandigheden behoren verwijs ik afhankelijk van de behoeften resoluut door naar organisaties die specifiek daar mee bezig zijn.

Te weinig hebben =
Door het moeten creatief zijn met weinig, blij zijn met wat ze krijgen en dromen van veel dingen waaraan ze niet mee kunnen doen, worstelen kinderen met:
- een schaamte- en minderwaardigheidsgevoel;
- zich opstandig voelen;
- afhaken en de moed opgeven;
- het zoeken naar aandacht, dagdromen en fantasieverhalen;
- vechten om te kunnen overleven en het te vroeg ontdekken van sommige levenswijsheid;
- een vervreemd gevoel door de confrontatie met tegenstrijdige verwachtingen tussen thuis en school.


De betekenis van BiJeVa is groter dan haar diensten die zij levert. Omdat onze inspirerende bezielster een moment of dag veranderd in het leven van mensen.

Benodigd Extra bedrag

45.000!

4 Vakanties/Educacontainer

+ Thuishulp!

PO BEÎNVLOEDT OVG

Persoonlijke Ondersteuning
 • Met 100 euro,helpt u
 • telkens 1 kind
 • erbij horen!

 • Met 10 euro, helpt u al
 • de ondersteuning thuis
 •  
 • Wisselwerking:
 • Persoonlijke Ondersteuning
 • heeft invloed op
  Op Vakantie Gaan!