• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde
In Home, Persoonlijke ondersteuning De bij BiJeVa betrokken gezinnen hebben te maken met sociaaleconomische beperkende omstandigheden, zijn aangewezen op goedkope huisvesting, zijn meestal laag opgeleid. Ook hebben ze vaak beperkte sociale contacten en minder toegang tot voor-
zieningen. De hoogte van de drempels hangt af van de levensgeschiedenis en handelingsautonomie van de betrokkenen.
Doorgaans wordt hun leven in sterke mate beheerst door activiteiten die in het teken staan van rondkomen met geld. De oorzaken van de financiële problemen zijn veelal laag betaald werk, regelmatig in de werkloosheid terecht komen, scheiding, onverwacht job verlies, langdurige werkloosheid, wettelijke arbeidsongeschiktheid. Door heel zuinig te zijn, genoegen te nemen met de goedkoopste woonruimte, slecht te eten, veel en hard werken lukt het dikwijls niet rond te komen. De moeilijkheden die mensen ervaren met het zich aanpassen aan de uitzichtloosheid van het leven of de nieuwe situatie, kunnen samen met de financiële achteruitgang de eerste aanzet geven tot overlevingsschulden te moeten maken. Het begin van een proces van schuldenopbouw met alle consequenties voor eten, drinken, kleding, studeren enzovoorts.

Participatiedrempels

Specifieke drempels

 
 • De hoogte van de drempels hangt af van de levensgeschiedenis en handelingsautonomie van de betrokkenen
 •  
 • Communicatie
 • Betrokkenen zijn niet geneigd zich gemakkelijk te laten aanspreken. Op folders, affiches, brieven, aankondigingen in dag- en weekbladen, op oproepen via regionale radio, TV, E-mail, ... reageren zij nauwelijks. Een persoonlijke aanpak gebaseerd op een vertrouwensband is nodig om de doelgroep effectief te bereiken. Bovendien moeten wij sommige ouders overtuigen hun kinderen op vakantie te laten gaan.
 •  
 • Financiële drempels
 • Als de ouder(s) beslissen als er moet geboekt worden, mag er de volgende maanden niets gebeuren. Ze mogen geen zware afrekening krijgen van energie of niemand mag ernstig ziek worden ...
 •  
 • Andere praktische drempels
 • - Het niet geraken naar de opstapplaats van de autocar die wij inzetten om de kinderen naar en van de vakantieplek te brengen.
 • - Problemen bij het inpakken en/of het samenstellen van bagage. Dingen die in het gezin ontbreken worden door v.z.w. BiJeVa gratis in bruikleen gegeven.
 • - Het invullen van formulieren lukt niet zo goed. Voor het invullen van de medische fiche(s) willen wij die mensen niet confronteren met extra dokterskosten en steken dus een handje toe of indien noodzakelijk bemiddelen wij bij hun huisarts.
 •  
 • Emotionele drempels
 • Emotioneel kan de voorbereiding van de vakantie veel betekenen. Bijvoorbeeld het los laten van het hechtingsgevoel, zowel bij de ouders als bij het kind zelf, of angst voor het onbekende.
 •  
 • Lange termijnplanning
 • Door de situatie waarin betrokkenen zich bevinden kan lange termijnplanning een probleem zijn. Er zijn er die werk zoeken. Anderen zijn gescheiden en de partner kreeg de kinderen toegewezen.
 •  
 • Psychologische drempels
 • Emotioneel kan de voorbereiding van de vakantie veel betekenen. Bijvoorbeeld het los laten van het hechtingsgevoel, zowel bij de ouders als bij het kind zelf, of angst voor het onbekende.
 •  
 • Depressies
 • Leven met beperkende materiële en sociale omstandigheden kan leiden tot depressies, wat de energie en daadkracht van mensen ondermijnt. Wanneer dit wordt geïnterpreteerd als een ongewenst gedrag dan zal de betrokkene noch psychologisch, noch feitelijk participeren.
 •  
 • Omdat een progressie bij de vakantieganger kan plaatsvinden vinden wij voorbereiding, ondersteuning en nazorg op een voor de betrokkenen wenselijke en haalbare manier, uiterst belangrijk.