• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

ARMOEDE MEEMAKEN = MOED OPBRENGEN is een vervolgverhaal waarin de (stille) armoede vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Verhaal 3 - CHRISTINE, VROUW 45 JAAR, GEZIN 4 KINDEREN, LOON, HUURWONING, DE VADER HEEFT EEN GEVANGENISSTRAF UITGEZETEN

Kinderen krijgen naschoolse opvang bij een erkende sociale organisatie. Na een avondexcursie onder begeleiding van de erkende organisatie, staan niet de kinderen maar de lokale politie aan de voordeur. Deze melden de uithuisplaatsing van de kinderen en dat zij op het kantoor worden verwacht. Daar krijgen de ouders te horen dat de kinderrechter heeft besloten hun kinderen onder toezicht te plaatsen en dat deze tijdelijk wonen bij twee pleeggezinnen.

Aangeslagen stuurt de moeder sms’jes naar Anny. Bij dit stigmatiserend proces in relatie tot de kinderbeschermingsinstelling vanwege de voor de ouders ondoorzichtige en radicale ingreep, verleent Anny emotionele steun en onderneemt de nodige stappen om de kinderen te kunnen blijven meenemen op vakantie.

Laat ons niet los en steun het Achter de voordeur-project 'BiJeVa'. In 2016 bestaat het 10 jaar.
Wilt u bezielster Anny De Windt en haar super gewone mensen met hun daadkrachtige inzet als vrijwilliger voor BiJeVa vzw ondersteunen? Uw donatie is welkom op rekeningnummer BE55 0015 0850 9644 t.n.v. BiJeVa vzw.
U krijgt een fiscaal attest waarmee u als schenker van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kan maken op 45% directe belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

Page 3 of 6