• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

ARMOEDE MEEMAKEN = MOED OPBRENGEN is een vervolgverhaal waarin de (stille) armoede vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Verhaal 4 - PAREL, VROUW 32 JAAR, ALLEENSTAAND, 1 KIND,LOON, SCHULDBEMIDDELING, HUURWONING

Na de echtscheiding moest zij en haar zoontje een andere woning huren. De wettelijk voorziene bankwaarborg waarbij de bank verplicht wordt aan haar klant het geld te lenen voor een huurwaarborg die de huurder renteloos in 3 jaar dient terug te betalen, wordt door haar bank geweigerd als Parel erom vraagt.
Moeder moest ook nog eens de eerste maand huur kunnen betalen. Dat maakt het moeilijk voor haar, vandaar dat ze de huurwaarborgsom wilde lenen. BiJeVa heeft dan maar de huurwaarborg rechtstreeks naar de huurwaarborgrekening gestort. Vrijwilligers van BiJeVa brachten meubelen, huisraad en stoffering. Parel heeft met BiJeVa een onderhandse overeenkomst ondertekend. Met maandelijkse aflossingen werd de ontleende som op 1 jaar terugbetaald.

Laat ons niet los en steun het Achter de voordeur-project 'BiJeVa'. In 2016 bestaat het 10 jaar.
Wilt u bezielster Anny De Windt en haar super gewone mensen met hun daadkrachtige inzet als vrijwilliger voor BiJeVa vzw ondersteunen? Uw donatie is welkom op rekeningnummer BE55 0015 0850 9644 t.n.v. BiJeVa vzw.
U krijgt een fiscaal attest waarmee u als schenker van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kan maken op 45% directe belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

Page 4 of 6