• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Bijzondere inschakeling Jeugdhulp Vrijetijdsaanbod

ONS BUITENSHUIS AANBOD BIEDT EEN SPIEGEL

Buitenshuis wordt ingezet op deelnemen aan laagdrempelige groepsmomenten als een ‘bevrijdend’, ‘uitdagend’ aanbod ten opzichte van thuis en school er op gericht de kinderen te ondersteunen in de oriëntatie op de hen omringende samenleving: buitenhuisvakanties, daguitstappen, thema-activiteiten. Ons buitenshuis aanbod biedt een spiegel voor wat er zich afspeelt op andere levensgebieden (wonen, gezondheid, werken, weten, welzijn, zelfontplooiing) van het gezin en dient dan ook enkel in het licht daarvan begrepen te worden.
Wonen, gezondheid, werken, weten (o.a; onderwijs), zelfontplooiing. Allemaal mooi. Maar wat als men een ongezond huis moet huren, laag geschoold is, hard werkt en weinig verdient, het leren niet voor de wind gaat en men vastloopt op school, er niet veel te ontplooien valt en dikwijls niet erbij hoort? Wij zien, niet erbij horen in de samenleving als een van de vele problemen die gepaard gaan met uitsluiting (en niet als oorzaak van de uitsluiting).
Er worden dan ook verbindingen gemaakt tussen ons buitenshuis aanbod en de persoonlijke ondersteuning in gezinnen met kinderen. Onze services in het thuismilieu omvatten ondersteuning*, toerusting* en bijstand*.

1. Ruime telefonische bereikbaarheid.
2. Vriendschappelijke huisbezoeken.
3. Informatie en advies geven.
4. Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg ingevolge radicale en ondoorzichtige
    ingrepen, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting.
5. Administratieve beslommeringen in orde brengen.
6. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan of gebruik te maken van regelingen en voorzieningen.
7. Onmiddellijke dienstverlening zoals voedselpakketten leveren laatste week van de maand; vervangen van versleten kledij en
    schoeisel; leveren meubelen, huisraad en fietsen; computer plaatsen of herstellen; kleine herstellingen aan (huur)woning
    laten uitvoeren; renteloos voorschieten huurwaarborg; financiële steun toekennen aan minder begunstig de leerlingen tijdens
    het lager; het middelbaar en het hoger onderwijs.
8. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten.
9. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.

 • 1Bijzondere
 • 2inschakeling
 • 3Jeugdhulp
 • 4Vrijtijdsaanbod
Page 1 of 4

AANKONDIGING / ACTIES

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • VISJES DAG 22 Mei 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 • Donatie
 • Sponsoring