Waarom en met welke initiatieven?

BiJeVa vzw aanvullend bezig om te bereiken dat wat lokale professionele zorgverleners doen langer effect heeft


Onze manier van doen om integrale aanpak '(kinder)kansarmoede' te laten lukken


Kansarmoede is chaos. Een wereld waarin alles door elkaar gebeurt, verwarring en stress heerst, waarbij onvoorspelbaarheid en uitsluiting bestaat.
De waarde van ons werk om kansarmoede bij kinderen en ouders te verzachten bestaat vooral uit de emotionele en sociale waarde rond dat werk. Daarom zijn wij met onderstaande initiatieven op een informele manier bezig om proberen te bereiken dat de professionele bejegening van mensen die in kansarmoede leven langer effect heeft. Ons aanvullend bezig zijn is daarom bezig zijn met mogelijk maken i.p.v. organisatie en aansturing. Bent u binnen de profesionele zorg in contact met gezinnen die het echt heel moeilijk hebben en gunt u deze gezinnen een extraatje? Maak gebruik van ons aanvullend bezig zijn en bestendig het verschil dat u maakt voor zij die geholpen worden.

A. Om bij de ouder(s) ellende en kopzorgen te verzachten in de levensgebieden:
- geld & inkomen
- wonen
- werken
- gezondheid
- eigen verzorging
- huishouding & huiselijke relaties
- omgang met de kinderen, hun opvoeding en hun school
- sociale contacten
- en weten.

Dit waarborgt de vereniging, sedert 2006 met volgende services, initiatieven en activiteiten:
- vriendschappelijke huisbezoeken
- luister steun
- vervangen van versleten kledij, schoeisel, meubelen & huisraad
- plaatsen & herstellen computers
- leveren van fietsen
- ondersteuning & bemiddeling in contacten met instellingen of diensten zoals Scholen, CLB’s, OCMW’s, Welzijnszorg, Belastingen …
- informatie & advies geven
- lotgenoten contact in BiJeVa-huis in Hazestraat 71 te 9620 Zottegem
- daguitstappen
- hen betrekken bij vrijwilligerswerk
- workshops in de BiJeVa-container o.a. goedkope producten leren maken voor het reinigen van het huis en voor lichaamsverzorging
- ruime telefonische bereikbaarheid van de bezielster Anny De Windt.

B. Om bij hun kinderen het dikwijls niet erbij horen in de samenleving te verzachten.

Dit waarborgt de vereniging, sedert 2006 met volgende initiatieven en activiteiten:
- buitenhuisvakantie(s)
- daguitstap(en)
- thema-activiteit o.a. sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
- workshops in de BiJeVa-container (wordt aan de kinderen voorgesteld als hobbykamer, wat ze thuis niet hebben) o.a. computeren, lego-
  education, allerlei hobby’s, een eigen 'Koffer voor gelukkigen' maken …

 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring