Wat doen wij?

Waar BiJeVa vzw aan werkt


Waar zijn wij mee bezig?


BiJeVa verzacht kinderkansarmoede. Kinderkansarmoede gaat voor BiJeVa over het opgroeien van 6 - 12 jarige kinderen, met een uitloop t.e.m. 14 jaar, in een gezin dat moet leven in kansarmoede. Verzachten van kinderkansarmoede vraagt dan ook om het aanpakken van kansarmoede in het gezin.

In onze aanpak vertrekken wij niet van een aanbod en zijn we niet bezig met sturen en organiseren. We beginnen als niet-beoordelend luisteraar om rekening te houden met de verwachtingen van de verschillende ouders en kinderen en maken daarna dingen mogelijk of zijn bemiddelaar. Ouders en kinderen helpen wij op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening centraal staan, gericht op het verminderen van stress geen onnodige bemoeienis hebben met het gezin en het aanreiken van tools. Dat begint met luisteren aan hun keukentafel, want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van dichtbij en levensbreed.
Er is trouwens pas sprake van sociale steun wanneer dit door een ouder en een kind zelf ervaren wordt. Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen onze hierna genoemde vormen van sociale steun tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar zelfs beïnvloeden.

Enerzijds helpen wij de ouder(s) hun kopzorgen te verzachten en hun knelpunten op te lossen met het verstrekken van bijzondere bijstand. Die services omvatten onmiddellijke dienstverlening door aanpak van de dringende problemen , het gaat hier om de primaire behoeften zoals vervangen van versleten kledij en schoenen, een voedselpakket, een fiets of laptop ter beschikking stellen ... evoluerend naar duurzaam door workshops te geven waarin ouders op een spaarzame en duurzame manier hun eigen verzorgings-, poets- en wasproducten leren maken. We geven dus geen geld aan de ouders, waarmee ze kunnen doen wat ze willen.
Verder kan het ook gaan over:
    - luister- en emotionele steun geven.
   
- informatie en advies geven
    - ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten
    - doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening
    - financiële ondersteuning als zorgpartner van Stichting Pelicano.
      Het gaat hier om het regelen van de kosten voor de meest elementaire medische, pedagogische en sociale zorgen van de kinderen
      (bezoek huisdokter / oogarts / tandarts / kinesist /logopedist / optieker ...,
      schoolfacturen, schoolgerief, lidgeld voor de sportclub...). Wij zien erop toe dat alle financiële steun naar het welzijn van het Pelicano-
      kind gaat, door rechtstreeks diegene te betalen die de dienst of prestatie levert of te storten op de budgetrekening van de cliënt bij het
      OCMW. Tot het Pelicanokind zijn diploma haalt, nemen we onze verantwoordelijkheid voor hem/haar op, samen met de Stichting
      Pelicano.
    - ze betrekken bij BiJeVa-activiteiten als vrijwillig(st)er.
    - ruime telefonische bereikbaarheid via terugbel verzoek met het sms'je 'Anny bel mij eens op' (ook tijdens week-ends).
   
Persoonlijke ondersteuning; Gegeven ondersteuning, afgelopen werkingsjaar

Anderzijds zorgen wij dat hun kinderen meer erbij horen in de samenleving door het organiseren van activiteiten met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen:
    - buitenhuisvakantie(s) in juli
    - buitenhuisvakantie(s) in juli en augustus bij een gastgezin in Nederland
    - daguitstappen
    - thema-activiteiten: sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
    - een ontdekplek te bieden in onze educa container waar ze kunnen een hobby beoefenen, een LEGO education workshop volgen,
      leren computeren of hun eigen 'Koffer voor Gelukkigen' kunnen maken.
      Hobbykamer van de kinderen; Maak je eigen 'Koffer voor Gelukkigen'; Lego Education workshops
    - hun de mogelijk te geven vanaf hun 15de aspirant begeleid(st)er of aspirant logistieke medewrk(st)er te zijn op onze vakanties.

STAND VAN ZAKEN


Huidige uitvoeringen

 • 1Wie?
 • 2Wat?
 • 3Reden?
 • 4Waar?
 • 5Hoe?
 • 6Arm?
Page 1 of 6

AANKONDIGINGEN

 • Ambassadrice BiJeVa:
 • Slongs Dievanongs
 •  
 • Koning kwam op bezoek
  13 Juli 2016
 •  
 • Voor Pro Hulpverleners
 •  
 • Interview: Anny De Windt bezielster ‘BiJeVa’
 • Donatie - Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644
 • Sponsoring