Jaaroverzicht 2022

 •  01. Ruime telefonische bereikbaarheid: hoofdzakelijk terugbel verzoeken – 1558 sms’je ‘Anny bel mij eens
         op’ sms’jes (meestal ‘s avonds, ook in de weekend). Een belangrijk deel zijn luister-telefoontjes.
 •  02. Vriendschappelijke huisbezoeken – 0.178
 •  03. Informatie geven – 0.108
 •  04. Emotionele en luister steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en
         radicale ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting – 0.22
 •  05. Administratieve beslommeringen in orde te brengen – 0.008
 •  06. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen – 0.020
 •  07. Onmiddellijke dienstverlening: 2.702
 •        7.01 leveren voedingspakket – 1.322
 •        7.02 vervangen versleten kledij – 0.836
 •        7.03 vervangen versleten schoeisel – 0.0480
 •        7.04 leveren en/of installeren PC – 0.002
 •        7.05 leveren meubelen – 0.008
 •        7.06 leveren huisraad – 0.006
 •        7.07 leveren fietsen – 0.142 (nieuwe)
 •        7.08 uitvoeren kleine herstellingen – 0.028
 •        7.09 renteloos voorschieten huurwaarborg – 0.000
 •        7.10 financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs – 0.001
 •        7.11 uitlenen tablets & laptops – 0.003
 •        7.11 inzetten gelukscoach via beeldbellen met ouders en kinderen – 0.012
 •  08. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten – 0.004
 •  09. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening – 0.002
 •  10. Rap op Stap advies – 0.000
 •  11. Ecologische workshops waarin de ouders milieu en portemonnee vriendelijke producten voor lichaamsverzorging en
 •        het huishouden leren maken – in onze educacontainer – 0.000

Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen BiJeVa vormen van sociale steun tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar zelfs beïnvloeden.