Jaaroverzicht 2023

 •  01. Ruime telefonische bereikbaarheid: hoofdzakelijk terugbel verzoeken – 1625 sms’je ‘Anny bel mij eens
         op’ sms’jes (meestal ‘s avonds, ook in de weekend). Een belangrijk deel zijn luister-telefoontjes.
 •  02. Vriendschappelijke huisbezoeken – 0.195
 •  03. Informatie geven – 0.103
 •  04. Emotionele en luister steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en
         radicale ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting – 0.19
 •  05. Administratieve beslommeringen in orde te brengen – 0.005
 •  06. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen – 0.030
 •  07. Onmiddellijke dienstverlening: 4.384  
 • 7.01 leveren voedingspakket – 2.122
 •        7.02 vervangen versleten kledij – 1.376
 •        7.03 vervangen versleten schoeisel – 0.825
 •        7.04 leveren en/of installeren PC – 0.004
 •        7.05 leveren meubelen – 0.005
 •        7.06 leveren huisraad – 0.005
 •        7.07 leveren fietsen – 0.12
 •        7.08 uitvoeren kleine herstellingen – 0.018
 •        7.09 renteloos voorschieten huurwaarborg – 0.000
 •        7.10 financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs – 0.001
 •        7.11 betaling openstaande school-, nuts- en ziekenhuisfacturen – 0.003
 •        7.12 uitlenen tablets & laptops – 0.004
 •        7.13 inzetten gelukscoach via beeldbellen met ouders en kinderen – 0.010
 • 08. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten – 0.025
 •  09. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening – 0.001
 •  10. Rap op Stap advies – 0.004
 •  11. Schriftelijke hulpvragen die o.a. betrekking hadden op financiële problemen zijnde onbetaalde school, ziekenhuis-, gas-, water- enelektriciteitsfacturen, gericht aan H.M. de Koningin – 0.020 De betalingen werden toegekend door de Dienst verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne majesteit de Koning.

Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen BiJeVa vormen van sociale steun tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar zelfs beïnvloeden.