DNA

De BiJeVa waarden zijn solidariteit, laagdrempeligheid, transparantie, neutraliteit en belangeloosheid. Deze waarden vormen de grondslag voor ons werk.

Wat de behoeften en wensen van ouder(s) en kind(eren) betreft kiezen we voor volgende elementen die we van het grootste belang vinden voor kinderkansarmoede te verzachten nu en in de toekomst:

Eerst en vooral
   – Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen
   – Dichtbij want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van de kansarme.
   – Bij-staan ademt meer menselijke waardigheid dan bijstand.
En verder
   – Levensbreed want hun onzorgvuldigheid, afwezigheid, impulsiviteit, onvoorspelbaarheid en fouten maken zijn het gevolg van de stress die met kansarmoede gepaard gaat doordat hun denken verandert omdat de kopzorg al hun aandacht opeist.
   – Investeren in de relatie vanuit luisteren en meedenken maakt de tongen wat losser en niet direct in de inzet daar komt verborgen gedrag van.
   – Gelijkwaardigheid, gun mensen hun gelijkwaardigheid door te voorkomen dat je je verheft boven die ander, te luisteren en te kijken wat je hulp met ze doet want je gaat het pas zien als je het doorhebt
   – Erkenning van wat voor die mensen zelf van betekenis is, in hun eigen specifieke totale omgeving, geeft hun waardig zijn terug.
   – Denken in termen van mogelijk maken want dan zie je ouder(s) en kinderen met dromen, niet alleen met problemen, i.p.v. sturen daar komt onnodige bemoeienis hebben met het gezin van wat een aanslag is op de eigen regie over hun leven.
   – Een niet-veroordelende houding aannemen.
We focussen op:
1. Wil je geholpen worden?
2. Aandacht geven (wat aandacht krijgt groeit), persoonlijke groei en betrokkenheid op en van ouder(s) en kinderen.
3. De kracht van gelijkwaardigheid en dankbaarheid.
4. Doen als de beste manier van denken passend bij wat ze kunnen en willen.
5. Langdurig contact, vast gezicht, warme overdracht.
6. Terug in balans geraken.
Ambities:
We zorgen dat BiJeVa vzw van betekenis is of het verschil maakt door:

   1. niet-beoordelend luisteren en bemiddelen, niet controlerend te zijn en tools aan te reiken;
   2. onvoorwaardelijk dingen mogelijk te maken die bijdragen aan de mogelijkheden die kansarmen hebben om het zelf en samen te redden op een manier die past bij wat ze kunnen en willen;
   3. harder ons best te doen in ondersteunen;
   4. in moeilijke omstandigheden te laten zien wat we waard zijn;
Attitude:
  1. Dingen doen gericht op het nut, de bruikbaarheid en effectiviteit
  2. Dingen doen waar zij wat aan hebben
  3. Dingen doen voordat het erger wordt

    Samen zorgen we voor het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij.