Kansarmoede

Een aanzienlijk kenmerk van kansarmoede is aanhoudend moeite hebben om rond te komen. Dit kan allerlei oorzaken hebben.

Denk aan:
 • levensgebeurtenissen als een scheiding of een faillissement;
 • een chronische ziekte;
 • een licht verstandelijke beperking;
 • stijgende kosten voor levensonderhoud;
 • werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven;
 • ontslag;
 • regelmatig terugvallen naar een uitkering
 • een te groot bestedingspatroon.
Gevolgen zijn:
 • stress;
 • depressie;
 • méér dan een nacht niet slapen;
 • barstende hoofdpijn en misselijkheid die regelmatig optreedt;
 • pijn zonder aanwijsbare oorzaak;
 • een slechtere gezondheid;
 • ook komen er vaker opvoedingsproblemen voor;
 • vaak een gemis aan waardigheid en zelfrespect en daarmee verbonden gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid en gebrek aan eigen waarde;
 • leven jn sociaal isolement;
 • en meer kans op problematische schulden (schulden die zonder hulp niet binnen drie jaar zijn op te lossen)

Arm zijn is dus niet alleen een kwestie van financieel niet rond kunnen komen. Het is ook een zeer schaamtevolle ervaring en tast de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde van mensen aan. Dat kan een negatieve invloed uitoefenen op de manier waarop mensen aankijken tegen hun vermogen om verandering teweeg te brengen.

Als de buitenwereld te bedreigend en onbetrouwbaar wordt, kun je vertrouwen alleen nog maar van binnenuit halen.Dan zul je een beroep moeten doen op eigen veerkracht. Die hebben ze. En die tonen ze als het eropaan komt.

 Als BiJeVa hun menselijk lijden wil verlichten moet het aanpakken van de rol die schaamte speelt bij armoede centraal staan in onze inspanningen. Daarom gaat bij BiJeVa de bezielster naar de gezinnen met een babbel en goederen, want bijstaan is menswaardiger dan bijstand.             

EU-SILC DE EUROPESE MONETAIRE ARMOEDENORM DIE WIJ GEBRUIKEN DIT JAAR FEITEN EN CIJFERS

Het maximaal toegelaten gezinsinkomen is afhankelijk van aantal ouders (één ouder of twee ouders) + het aantal kinderen onder de 14 jaar + het aantal kinderen vanaf en boven de 14 jaar.

Elk van die personen in een gezin krijgt een vaste factor toegewezen: 1 ouder = factor 1; de 2de ouder = factor 0,5: 1 kind onder de 14jr. = 0,3 en 1 kind vanaf 14 en daar boven = 0,5. De optelling van alle factoren is het cijfer waarmee  het inkomen € 17.398 netto per jaar (voor een alleenstaande) moet vermenigvuldigd worden.

Met deze regel kan men voor elk gezin berekenen hoeveel het maandinkomen maximum mag zijn om door BiJeVa geholpen te worden.

Bijvoorbeeld voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen (jonger dan 14 jaar) is het maximum toegelaten netto inkomen per maand € 3.044,65 (=17.398 x factor 2,1 en gedeeld door 12).