• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Beste Wensen

Voor jou

De bestuursvrijwilligers danken je - in de hoedanigheid van donateur, sponsor, extern betrokkene, klant, vrijwillig(st)er, belangstellende in het project 'BiJeVa' of van bezoeker - voor jouw vertrouwen en waardering.
Als je onderling waardering uitwisseld dan raakt je dat telkens opnieuw diep.
                                                                                                                                                Anny De Windt - Bezielster BiJeVa vzw